Zeewier dringt uitstoot van vee terug

21 november 2016 door MVS

Vee is verantwoordelijk voor 14,5 procent van de broeikasgasuitstoot door menselijk toedoen. 

Als je 2 procent gedroogd zeewier aan veevoer toevoegt, kan je de methaanuitstoot van herkauwers terugdringen met 99 procent.

Australische onderzoekers testten soorten zeewier met een kunstmatige pens. Ze verzamelden microben uit de maag van een koe en typische bestanddelen uit de voeding van een koe zoals gras en bladeren. Dat garneerden ze met twintig soorten zeewier. Toen de microben hun werk deden en het fermentatieproces op gang kwam, vingen ze de resulterende gassen op, en maten en bemonsterden ze. Daarmee konden ze soorten uitsluiten op de mate waarop ze succesvol het methaan in de oprispingen van koeien reduceerden. De overgrote meerderheid van methaan komt van de boeren die een koe laat, in plaats van winden, zoals velen denken. Het rode zeewier Asparagopsis taxiformis was het meest effectief.

De wetenschappers startten vervolgens hun testen bij echte dieren. 2 procent van het wier toevoegen aan het dieet van schapen zorgde ervoor dat ze 50 tot 70 procent minder methaan produceerden. Bij koeien verminderde de methaanuitstoot met 99 procent, veel meer dan de onderzoekers verwachtten, zegt Rocky De Nys, hoogleraar aquacultuur aan de James Cook Universiteit.

Het grootste deel van de uitstoot van broeikasgassen door de landbouwindustrie bestaat uit methaangas. Wereldwijd stoot de veestapel 7,1 gigaton CO2 uit, of 14,5 procent van de broeikasgasuitstoot door menselijk toedoen. De bevindingen kunnen helpen de klimaatverandering drastisch te verminderen.

Struikelblok is volgens de wetenschappers de beschikbaarheid van zeewier. Hoe kom je aan genoeg zeewier voor miljoenen koeien? Oogsten van wild zeewier is veel te duur en de beschikbaarheid is beperkt. De wetenschappers zoeken partners die het rode zeewier kunnen kweken.

Onderzoeker Rob Kinley met koeien die zijn gebruikt voor het onderzoek. Credit: CSIRO Agriculture

 Lasers die het methaangehalte in de weide meten. Credit: CSIRO Agriculture

Zeewier dat net is geoogst. Credit: MACRO-JCU

Kunstmatige koeienmagen in Canada. Credit: Dalhousie Universiteit

Bron: James Cook University, Townsville, Australië