Zuidpoolijs herbergt reuzenkanalen

06 oktober 2013 door Eos-redactie

Diep onder een Antarctische ijsplaat hebben wetenschappers enorme kanalen ontdekt. Die kunnen helpen om de toekomst van het Zuidpoolijs te voorspellen.

Diep onder een Antarctische ijsplaat hebben wetenschappers enorme kanalen ontdekt. Die kunnen helpen om de toekomst van het Zuidpoolijs te voorspellen.

Onder een van de ijsplateau's van Antarctica hebben Britse wetenschappers reusachtige kanalen ontdekt. Die zijn zo'n 250 meter hoog – net iets kleiner dan de Eiffeltoren – en wel honderden kilometers lang. De onderzoekers hebben de kanalen weten te detecteren met behulp van satellietbeelden en radarmetingen. Maar ook het ijsoppervlak is een goede indicator, doordat het ijs ter hoogte van de kanalen een klein beetje doorbuigt.

De kanalen oefenen een invloed uit op de stabiliteit van de ijsplaten. Op termijn kunnen ze helpen om te begrijpen hoe het Zuidpoolijs zal reageren op de klimaatsveranderingen. ‘Als we willen weten welke invloed de Zuidpoolkappen uitoefenen op de stijging van de zeespiegel, moeten we allereerst begrijpen hoe het water onder aan de kappen zich gedraagt’, legt Anne Le Brocq van de University of Exeter uit.

Bovendien stelden de wetenschappers vast dat het smeltwater dat onder de ijskappen van Antarctica stroomt, gelijkloopt met de ontdekte kanalen. Wanneer het smeltwater langs de onderkant van het ijs de oceaan in stroomt, wordt gelijktijdig oceaanwater naar binnen gestuwd. Dat water 'snijdt' de kanalen in het ijs. (adw)