CERN bevestigt fout bij neutrinometing

08 juni 2012 door Eos-redactie

Een fout maakte neutrinodeeltjes afgelopen september even sneller dan het licht, bevestigt het CERN vandaag.

Het team dat vorig jaar neutrino's sneller dan het licht had zien reizen, bevestigt vandaag dat het resultaat het gevolg moet zijn van een fout.

Onderzoeksleider van het CERN Sergio Bertolucci stelde vandaag op het 25th International Conference on Neutrino Physics and Astrophysics in Kyoto de resultaten van de verschillende neutrino-experimenten voor. De vier Borexino, ICARUS, LVD en OPERA vonden geen bewijs dat neutrino's sneller dan het licht zouden zijn. Die laatste onderzoeksgroep had in september 2011 nog het tegendeel beweerd.

Bertolucci bevestigt dat een fout aan de basis van die ophefmakende meting ligt. De verbinding tussen een gps en een computer voor de meting faalde, waardoor 74 nanoseconden minder nodig was voor de afstand. Ook het hogeprecisie-uurwerk ging 15 nanoseconden in de fout. Nu die fouten verholpen zijn, blijkt dat de neutrino's niet sneller gaan dan het licht, en zich houden aan de theorie van Einstein. (kv)