‘Een stralende toekomst voor het donkere heelal’

16 juli 2012 door Eos-redactie

CERN-directeur Rolf-Dieter Heuer licht de relevantie van de recent ontdekking toe in Dublin.

‘De leek in mij zegt ‘We hebben het gevonden!’, de wetenschapper vraagt zich af ‘Wat hebben we eigenlijk gevonden?’ Voor een vol auditorium kwam CERN-directeur Rolf-Dieter Heuer op het Euroscience Open Forum in Dublin de recente ontdekking van het Brout-Englert-Higgsdeeltje toelichten én een basiscursus deeltjesfysica geven.

Daarin ging het niet enkel over wat we al weten, maar vooral over wat we nog niet weten. Waarom er in het heelal één miljardste meer materie dan antimaterie te vinden is bijvoorbeeld – waren er even veel materie- als antimateriedeeltjes dan zouden die elkaar allemaal opheffen en zouden we niet bestaan. En waaruit 96 procent van het heelal is opgebouwd, ‘het genante probleem van de wetenschap’.

Volgens Heuer kan het Brout-Englert-Higgsdeeltje ons meer leren over donkere energie, samen met donkere materie een belangrijke kandidaat voor het opvullen van de ontbrekende massa in het heelal. ‘Het Brout-Englert-Higgsveld, dat alle andere deeltjes in het heelal massa geeft, zou immers een scalar moeten zijn, een veld dat op alle deeltjes eenzelfde kracht uitoefent, ongeacht de richting waarin ze bewegen, te vergelijken met wanneer je in een zwembad zwemt. Van donkere energie verwachten we dat het vergelijkbare eigenschappen heeft. Ons begrip van het heelal staat op het punt te veranderen. Er breken stralende tijden aan voor het donkere heelal.’

Maar eerst moet dus worden opgehelderd of het recent gevonden deeltje wel echt het Brout-Englert-Higgsdeeltje is, of een ander nieuwe deeltje dat er sterk op lijkt. ‘Daarom moeten we nu de eigenschappen van het deeltje bestuderen’, zegt Heuer. Heuer lichtte ook de toekomst van de LHC toe. Die gaat in 2013 en 2014 tijdelijk dicht om daarna deeltjes met hogere energie met elkaar te laten botsen. Eerder had de CERN-directeur al laten weten dat zeker nog tot 2030 onderzoek met de LHC gepland is. Hij deed ook een oproep aan andere landen om zich bij het CERN aan te sluiten. ‘De ‘E’ in CERN staat steeds minder voor Europe, maar veeleer voor ‘Everywhere’. We kunnen goede hersenen altijd gebruiken.’ (ddc)