Poldermans was fout, zijn promovendi niet

09 oktober 2012 door A

De Nederlandse oud-professor Don Poldermans maakte zich schuldig aan onzorgvuldigheid en heeft wetenschappelijk onjuist gerapporteerd.

Oud-professor Don Poldermans maakte zich schuldig aan onzorgvuldigheid en heeft wetenschappelijk onjuist gerapporteerd. Dat concludeert een commissie die vijf studies van de vorig jaar ontslagen internist en vasculair geneeskundige van het Erasmus MC bestudeerd heeft.

In november 2011 werd Poldermans ontslagen nadat bleek dat onderzoek dat door hem werd geleid niet altijd uitgevoerd werd volgens geldende wetenschappelijke normen. De onderzoekscommissie die naar de vermeende fraude werd ingesteld concludeerde dat de onderzoeksgroep rond Poldermans de studiegegevens van 169 patienten verzonnen moest hebben.

Alle onderzochte publicaties maken ook deel uit van proefschriften, maar die worden niet gediskwalificeerd. De commissie oordeelt dat promovendi in een kwetsbare positie van afhankelijkheid stonden ten opzichte van Poldermans en dat ze te weinig overzicht en mogelijkheid hadden om Poldermans' werkwijze aan de orde te stellen.

Wel wordt een aantal tijdschriften waarin de internist gepubliceerd heeft op de hoogte gesteld van de bevindingen van de commissies. In twee publicaties wordt gebruikgemaakt van resultaten uit een database met fictieve gegevens. De commissie ziet hier twee mogelijke verklaringen voor: de database is bewust gecreëerd voor deze publicaties of de database is na publicatie van deze artikelen gefabriceerd door iemand anders om de artikelen in diskrediet te brengen. Volgens de commissie, die er forensisch ict-technische onderzoekers op heeft losgelaten, is het tweede scenario niet plausibel en is er dus gebruikgemaakt van fictieve gegevens bij deze studie.

De onderzoeksgroep waar Poldermans deel van uitmaakte, heeft grote reputatieschade geleden door deze zaak, concludeert de commissie. Vooralsnog wordt de rest van het wetenschappelijke oeuvre van de ontslagen hoogleraar niet onderzocht. Alleen als er nieuwe dwingende wetenschappelijke of maatschappelijke argumenten ontstaan, wordt het onderzoek uitgebreid.

Poldermans liet in een reactie aan de Volkskrant weten dat de conclusies van de commissie ,,aantoonbaar onjuist, suggestief en onnodig beschadigend'' zijn.