Nina Van Eekert

Nina Van Eekert

Nina Van Eekert (sociaal werker & doctor in sociologie en gezondheidswetenschappen) promoveerde in november 2020 met haar onderzoek over de medicalisering van vrouwelijke genitale verminking (VGV) in Egypte en Kenia. Als postdoctoraal onderzoeker zet ze dit onderzoek verder en breidt ze haar expertise uit naar het bredere veld van seksuele en reproductieve gezondheid & rechten en genderstudies. Ook coördineert ze onderzoek naar het mentaal welbevinden van studenten hoger onderwijs tijdens de coronapandemie. Ze hecht veel waarde aan de nexus tussen wetenschappelijk onderzoek en de praktijk.

Meest behandelde onderwerpen: