Achterdeurtje voor prionen?

27 januari 2012 door Eos-redactie

Prionen kunnen makkelijker van de ene soort op de andere overspringen dan tot nu toe werd gedacht.

Prionen kunnen makkelijker van de ene soort op de andere overspringen dan tot nu toe werd gedacht.

Neurodegeneratieve ziektes, zoals de gekkekoeienziekte bij koeien of de ziekte van Creutzfeldt-Jakob bij mensen, worden zowel bij mens als dier veroorzaakt door prionen, abnormale vormen van eiwitten die ontstaan uit eiwitten die onder andere in de hersenen voorkomen. Tot nu toe dachten wetenschappers dat deze prionen niet makkelijk van de ene soort op de andere konden overspringen. Maar uit recent onderzoek blijkt dat niet te kloppen.

Wetenschappers bestudeerden de hersenen en de lymfeweefsels van transgene muizen die ofwel met de prionen van schapen ofwel met die van mensen waren besmet. Ze stelden vast dat lymfeweefsels, waaronder die in de milt, de amandelen, de appendix en de lymfeklieren, de prionen makkelijker doorlieten dan hersenweefsel. Dit kan betekenen dat de soortenbarrière tussen mens en dier aanzienlijk lager ligt dan tot nu toe werd gedacht en dat het aantal stille dragers van prionenziektes – die de ziekteverwekkers in zich dragen maar geen symptomen vertonen – wellicht hoger ligt dan tot nu toe werd aangenomen. (ev)