Cannabisolie uit apotheek heeft geen heilzaam effect

Wat is CBD-olie? Welke effecten heeft het? En waarom kan je het sinds kort in de Belgische apotheek vinden? 

Sinds 10 februari kan je, zonder voorschrift van een arts, CBD-olie kopen in de Belgische apotheek. CBD of cannabidiol is een van de stoffen die van nature aangemaakt wordt door de plant Cannabis sativa. CBD beïnvloedt bij inname de hersenen niet en is daarom ook niet verslavend. De jongste jaren is er veel interesse in CBD omdat het klachten die gepaard gaan met sommige aandoeningen kan doen afnemen, zoals het behandelen van spierspasmen bij multiple-sclerose patiënten. 

Onderzoek naar de medicinale werking van cannabis is recent. De strenge wetgeving in Amerika, waar veel onderzoek naar CBD gedaan wordt, is de boosdoener. In de jaren 70 werd cannabis namelijk onder dezelfde noemer als heroïne, morfine en cocaïne geplaatst en ook gereglementeerd. Daardoor is veel onderzoek toen ter plaatse blijven trappelen. Naar analogie met het gebruik van morfine in de pijnkliniek is er nu een vernieuwde interesse in de medicinale effecten en heilzame werking van cannabis.

Geen ultiem geneesmiddel

Jan Tytgat, professor toxicologie aan de KU Leuven, is tevreden met de toegenomen interesse in CBD-olie. “Die vernieuwde wind juich ik zeker toe, maar mensen mogen nu niet gaan verwachten dat CDB-olie hét ultieme geneesmiddel is, want dat is zeker niet zo”. 

'Er heel weinig bewijs is voor de werking van CBD op de onderzochte aandoeningen' toxicoloog Jan Tytgat (KU Leuven)

Eerst en vooral zijn de bewijswaarden niet sterk. Er zijn een 20-tal aandoeningen bestudeerd waar CBD werd gebruikt als medicijn, bijvoorbeeld bij spasmen, epilepsie, chronische pijn en migraine. “Ik wil benadrukken dat er heel weinig bewijs is voor de werking van CBD op de onderzochte aandoeningen”, zegt Tytgat. “Er zijn uiteenlopende resultaten. Sommige mensen geven duidelijk aan dat ze minder pijn ervaren, anderen voelen geen verschil. Een mogelijke reden daarvoor is dat die CBD-olie die je in de apotheek koopt, hoofdzakelijk uit CBD bestaat. Terwijl het heilzame effect van cannabis voor sommige aandoeningen alleen maar kan worden aangetoond wanneer CBD in combinatie met een zusterstof aanwezig is. Dat wil niet zeggen dat sommige mensen er niet mee geholpen zijn, soms treedt er een placebo-effect op”.

CBD + THC = effectief

THC of tetrahydrocannabinol is een andere stof die de cannabisplant van nature aanmaakt en beïnvloedt, in tegenstelling tot CDB, onze hersenen. De combinatie van CBD en de zusterstof THC is een mix die wel kan helpen bij sommige aandoeningen en is, verrassend genoeg, niet verslavend. “De werking van THC wordt een beetje afgevlakt door de aanwezigheid CBD en de werking van CBD op het immuunsysteem en de spieren wordt net versterkt door THC”, zegt Tytgat. “Een win-win situatie dus”.  

De CBD-olie die we nu in de apotheek of de wietshops vinden, bevatten, zoals de wetgeving in België voorschrijft, niet meer dan 0,2% THC. Tytgat geeft aan dat dit momenteel het grootste probleem is: “Heel veel mensen zijn teleurgesteld in de CBD-olie die ze kopen, want ze verwachten een effect terwijl dat onmogelijk is met de lage waarden van THC. Apothekers en wietshops mogen die waarden niet verhogen, want dan spreekt men in België van een drug en wordt het verboden”. Er is één geneesmiddel op de markt waar de THC-waarde voldoende hoog is om effect te hebben en dat is Sativex, een vergund en terugbetaald product voor multiple-sclerose patiënten met spierspasmen. Maar dat kan je enkel verkrijgen bij de apotheek op voorschrift van een neuroloog.

Uniforme wetgeving

In Nederland en Duitsland is er wel medisch en legaal aankoop en bezit mogelijk van bijvoorbeeld Bediol. Dat is een korrelvormige medicijn dat bestaat uit 6% THC en 7,5% CBD en er mag aangenomen worden dat dit dus wel effectief zal zijn bij een aantal aandoeningen. “Helaas zijn zo’n producten niet legaal in België. Dat creëert een moeilijke situatie waarbij mensen over de landsgrens medicatie gaan kopen en illegaal meebrengen naar ons land”, zegt Tytgat. “Ik hoop dat wij snel onder dezelfde regelgeving als onze buurlanden gaan vallen. Een goed voorbeeld is Australië. Als een arts daar kan aantonen dat de klassieke medicatie niet aanslaat tijdens een behandeling, dan kan cannabis-therapie opgestart en terugbetaald worden. Omdat het hier niet om eerstelijnsbehandeling gaat, ben ik daar helemaal voor gewonnen”. 

'Ik raad het absoluut af om CBD te gaan roken of vapen' toxicoloog Jan Tytgat (KU Leuven)

Door CBD-olie in de apotheek te brengen, creëert men wel een veilige omgeving waar patiënten op beide oren kunnen slapen dat ze een kwaliteitsvol product kopen. “Niet alle wietshops die de afgelopen maanden in Vlaanderen opdoken, verkopen CBD die conform is. Door de CBD ook in de apotheek beschikbaar te maken, ben je zeker dat je steeds hetzelfde veilige product krijgt”. Tytgat wijst er ook op om verstandig met CBD om te gaan: “Ik raad het absoluut af om CBD te gaan roken of vapen (d.i. het vernevelen en inhaleren van CBD, een gebruikswijze die opmars maakt in de voetsporen van het succes van de e-sigaret). Het probleem is en blijft dat de gebruiker van de meeste CBD die nu op de markt is, geen idee heeft over de zuiverheid en het gehalte, en dus evenmin over de risico’s waaraan hij of zij wordt blootgesteld”. 

Niet zinvol

We kunnen nu dus allemaal zonder voorschrift CBD-olie halen in de apotheek als hulpmiddel bij allerlei klachten. Jan Tytgat waarschuwt: “Het heeft geen zin om je geld in een product te steken waar de THC-waarde zo laag is. De kans is heel groot dat je er mee niet geholpen zal zijn”.