Decemberkinderen krijgen vaker ADHD-stempel

02 maart 2012 door Eos-redactie

Kinderen geboren in december krijgen vaker de diagnose ADHD dan klasgenootjes geboren in januari.

Kinderen geboren in december krijgen vaker de diagnose ADHD dan klasgenootjes geboren in januari.

Vaak is dat niet terecht, blijkt uit onderzoek in British Columbia. In deze Canadese provincie worden schoolkinderen - net als in België en Nederland - in klassen verdeeld volgens hun geboortejaar, waardoor kinderen die geboren werden in januari bijna een jaar ouder zijn dan kinderen die geboren werden in december. Dat kan zich uiten in een verschil in maturiteit, zowel op het vlak van hun intellectuele als van hun fysieke prestaties, wat het relatieve leeftijdseffect wordt genoemd.

Canadese onderzoekers wilden uitzoeken of dit relatieve leeftijdseffect een rol speelde bij de diagnose van ADHD. Ze volgden daarvoor 11 jaar lang 938.000 kinderen op die tussen 1 december 1997 en 30 november 2008 6 tot 12 jaar oud waren. Ze stelden vast dat kinderen die geboren waren in december 39 procent vaker de diagnose van ADHD kregen dan kinderen geboren in januari. Zelfs bij meisjes, bij wie ADHD drie keer minder vaak voorkomt dan bij jongens, was er een verschil: meisjes geboren in december kregen 70 procent vaker te horen dat ze ADHD hadden dan meisjes geboren in januari.

Volgens de onderzoekers betekent dit dat minder rijpe kinderen vaak onterecht het label ADHD krijgen opgespeld, terwijl ze gewoon een jaar jonger en minder volwassen zijn dan hun klasgenootjes. En dat is nadelig voor de kinderen in kwestie. Want medicatie tegen ADHD kan negatieve bijwerkingen hebben, zoals een verstoorde slaap, een verhoogd risico op hart- en vaatziektes en een tragere groei. Bovendien worden kinderen met ADHD vaak anders benaderd door leerkrachten en ouders, wat kan leiden tot een negatief zelfbeeld en sociale problemen.

De onderzoekers raden artsen, leerkrachten en ouders aan rekening te houden met de relatieve leeftijd van kinderen bij het vermoeden van ADHD. Ook aandacht voor hun gedrag buiten de school kan helpen een accurate diagnose te stellen. (ev)