Een ketting van geweld

21 augustus 2012 door Eos-redactie

Kinderen die worden blootgesteld aan etnisch en politiek geweld zijn agressiever dan andere kinderen.

Kinderen die worden blootgesteld aan etnisch en politiek geweld zijn agressiever dan andere kinderen.

Amerikaanse onderzoekers trokken drie keer per jaar naar het Midden-Oosten om er ongeveer 1500 kinderen en hun gezinnen vragen te stellen over hun blootstelling aan etnisch en politiek geweld en hoe zich dat vertaalde in hun gedrag. Aan de studie namen 600 Palenstijns-Arabische gezinnen deel, 451 Israelisch-Joodse en 450 Israelisch-Arabische. Van de kinderen was een derde 8 jaar oud, een derde 11 en een derde 14.

De kinderen werd gevraagd hoe vaak een vriend of kennis gewond was geraakt ten gevolge van politiek of militair geweld, hoe vaak ze een lange tijd in een schuilplaats hadden doorgebracht, of hoe vaak ze met eigen ogen geweld hadden gezien. Daarnaast vroegen ze hen hoe vaak ze zelf gewelddadig uit de hoek waren gekomen, door bijvoorbeeld iemand te duwen of te slaan, gemene dingen te zeggen of te stelen.

Uit de resultaten bleek dat een blootstelling aan om het even welk soort geweld resulteerde in agressiever gedrag. En dat dit te wijten was aan een ketting van geweld die zich vormt: etnisch/politiek geweld zorgt voor meer geweld in gezinnen, op scholen en in buurten, en dat zorgt op zijn beurt voor het agressievere gedrag van de kinderen.

Opvallend was dat het sterkste verband werd vastgesteld bij de jongste kinderen die geweld hadden gezien. En dat jongens agressiever reageerden op geweld dan meisjes. Uit de studie bleek verder dat Palestijnse kinderen het meest waren blootgesteld aan geweld en het agressiefst waren, terwijl Israelisch-Joodse kinderen vooral te maken kregen met veiligheidscontroles en bedreigingen. (ev)