Facebook maakt niet gelukkig

16 augustus 2013 door Eos-redactie

Jongvolwassenen worden ongelukkiger door Facebook, blijkt uit een verkennende Amerikaanse studie.

Facebook beantwoordt aan onze behoefte om  ons ‘verbonden’ te voelen, maar jongvolwassenen worden er alvast niet gelukkiger van, blijkt uit een verkennende Amerikaanse studie.

Hoe vaker je op de sociale netwerksite Facebook vertoeft, hoe minder goed je je voelt. Dat is de conclusie van een onderzoek aan University of Michigan, waaraan ook psycholoog Philippe Verduyn van KU Leuven meewerkte. ‘Het onderzoek kadert in een bredere studie naar de relatie tussen Facebook-gebruik en welzijn’, vertelt Verduyn. ‘We spenderen veel tijd op Facebook. Welk effect dit heeft op ons welzijn is dan ook een cruciale vraag.’

82 jongvolwassen Facebook-gebruikers kregen gedurende 2 weken 5 keer per dag 5 vragen toegestuurd: ‘Hoe voel je je nu?’, ‘Hoeveel zorgen heb je nu?’, ‘Hoe eenzaam voel je je nu?’, ‘Hoe vaak heb je Facebook gebruikt sinds de laatste keer dat we het vroegen?’ en ‘Hoeveel direct contact had je met anderen sinds de laatste keer dat we het vroegen?’.

Uit dit kleinschalige onderzoek bleek dat hoe meer de proefpersonen Facebook gebruikten, hoe minder gelukkig ze zich voelden. Ook werd aan het begin en eind van de proefperiode naar de levensvreugde van de jongvolwassenen gepeild. Naarmate proefpersonen meer Facebookten in die twee weken, vonden ze minder voldoening in het leven.

De onderzoekers konden uitsluiten dat hun conclusie andersom kon worden verklaard: namelijk dat een rotgevoel of eenzaamheid de proefpersonen naar Facebook deed grijpen. Over de andere sociale netwerksites kon geen uitspraak worden gedaan. ‘Sociale media gaan gepaard met een eigen soort gebruik. Daarom kunnen de resultaten niet zomaar veralgemeend worden’, zegt Verduyn.

De onderzoekers willen deze test uitbreiden naar andere leeftijdsgroepen, en willen de onderliggende mechanismen voor dat slechte gevoel gaan onderzoeken. ‘Pas dan is gericht advies mogelijk’, aldus Verduyn. De studie verscheen in PLOS ONE. (eb)