Geldsom bepaalt eerlijkheid vinder

Een goedgevulde portefeuille wordt vaker teruggebracht dan een lege. Ook persoonlijke items vergroten de kans op terugbrengen.

Voor hoeveel geld komt zelfs de eerlijkste vinder in de verleiding om een gevonden portefeuille bij te houden? Amerikaanse en Zwisterse onderzoekers zochten het uit tijdens een experiment in 355 steden, in veertig landen.

De wetenschappers brachten 17.303 ‘gevonden’ portefeuilles binnen bij onder meer theaters, banken, postkantoren, hotels en politiebureaus Die bevatten geen geld, $13,45 of $94,15. De verwachting was dat eigenaars van een magere portefeuille vaker gecontacteerd zouden worden, maar dat was in 38 landen niet het geval. Integendeel: portefeuilles met meer inhoud belandden in 72% van de gevallen terug bij de eigenaar. Van de minder gevulde geldbeurzen werd 51% gemeld.

Ik ben toch geen dief

Komt dat doordat we meer belang hechten aan de ander dan aan onszelf? Niet noodzakelijk, denken de onderzoekers. ‘De psychologische argumenten kunnen sterker doorwegen dan de financiële. Mensen willen zichzelf niet zien als een dief’, verklaart onderzoeker Michel André Maréchal (Universiteit van Zürich).

Zijn team onderzocht de onderliggende verklaring via een survey. Daaruit bleek dat de deelnemers zich eerder een dief voelden wanneer ze een portefeuille met geld niet terug brachten dan wanneer het een lege betrof. Een grotere geldinhoud versterkte dat gevoel.

Sleutel vergroot bezorgdheid

Uit een aanvullend experiment bleek dat de vinder ook dacht aan het belang van de eigenaar. Portefeuilles die een sleutel bevatten werden immers 9,2% vaker teruggebracht. Volgens de onderzoekers wil dat zeggen dat niet enkel de geldwaarde van tel is, maar ook de inhoud die enkel waardevol is voor de eigenaar. Conclusie is dat zowel bezorgdheid voor de ander als het zelfbeeld de eerlijkheid van de vinder bepaalt.