Literatuur lezen versterkt emotionele intelligentie

03 oktober 2013 door Eos-redactie

Hoogstaande literatuur lezen scherpt ons vermogen aan om de gevoelens van andere mensen in te schatten.

Hoogstaande literatuur lezen scherpt ons vermogen aan om de gevoelens van andere mensen in te schatten.

Een valse lach van een echte onderscheiden of aanvoelen wanneer iemand zich ongemakkelijk voelt: we kunnen het dankzij de Theory of Mind. Dat is het specifiek menselijke vermogen om zich een beeld te vormen van wat een andere persoon voelt. Een essentiële eigenschap om empathie op te brengen en de emotionele noden van onze medemensen in te schatten.

Volgens een studie van de New Yorkse New School for Social Research kan het lezen van literaire fictie dat empathische vermogen gunstig beïnvloeden. De onderzoekers selecteerden een aantal literaire fictiewerken van canonieke en bekroonde auteurs. De proefpersonen die daaruit fragmenten lazen, bleken nadien de verschillende emoties van personen op foto's juister te beoordelen dan deelnemers die luchtiger tekstfragmenten of helemaal niets gelezen hadden.

De onderzoekers vermoeden dat literaire fictie er ons toe aanzet de wereld te bekijken vanuit verschillende standpunten. Bovendien zou het ons vermogen versterken om ons te identificeren met anderen.

Het onderzoek beklemtoont de maatschappelijke waarde van literaire fictie. De timing kon niet beter zijn: een nieuwe onderwijsmaatstaf in de VS wil het belang van literatuur in het secundair onderwijs fors terugdringen. Daardoor zouden leerlingen op latere leeftijd minder sterk kunnen zijn in de sociale omgang, zo laat het onderzoek verstaan. (adw)