Maakt luchtvervuiling tieners ongehoorzaam?

14 december 2017 door MV

Tieners met een hogere blootstelling aan fijnstof vertonen vaker slecht gedrag, ontdekten wetenschappers van de University of Southern California.

Luchtvervuiling is niet alleen schadelijk voor onze longen, ze laat zich ook voelen in de hersenen. Eerdere studies rapporteerden een verband met dementie en cognitieve achteruitgang. Baby’s die opgroeien in een omgeving met veel PAK’s, schadelijke stoffen die in uitlaatgassen en sigarettenrook zitten, scoren later lager op intelligentietests en hebben vaker last van ADHD.

Checklist met wangedrag

Het onderzoeksteam van Diana Younan volgde 682 jongeren uit Los Angeles van hun negende tot hun achttiende. De onderzoekers gebruikten gegevens van 25 meetpunten in de stad om aan de hand van een model de luchtkwaliteit te berekenen op de plaatsen waar de deelnemers woonden. Ze focusten met name op de concentratie van PM2,5. Dat is fijnstof met een aerodynamische diameter kleiner dan 2,5 micrometer.

Om de paar jaar vulden de ouders een checklist in die aangaf op welke manieren hun kind zich misdragen had. De opties gingen van liegen tot spijbelen en brandstichting. De onderzoekers constateerden een verband tussen de hoeveelheid luchtvervuiling en het voorkomen van slecht gedrag bij de tieners. Een slechte relatie met de ouders of een stresserende thuissituatie versterkte dat effect. Volgens hun berekeningen werd 75 procent van de tieners blootgesteld aan een hoeveelheid luchtvervuiling die de Amerikaanse regeringsnorm (12 µg/m3) overschreed.

Stoffig brein

Hoe kan fijnstof het gedrag van jongeren beïnvloeden? Fijnstof bestaat uit onder meer roetdeeltjes, sulfaat, nitraat, ammonium en zware metalen zoals lood. Via de longen kunnen de kleine deeltjes eerst terechtkomen in het bloed, vervolgens in de hersenen. Daar zouden ze ontstekingen veroorzaken.

De effecten kunnen ook te wijten zijn aan de specifieke bestanddelen van het fijnstof. ‘Voorgaande studies toonden aan dat blootstelling aan lood bij jonge kinderen de ontwikkeling van de hersenen verstoord.  Dat vergroot het risico op agressief gedrag en jeugdcriminaliteit. Mogelijk heeft de blootstelling aan fijnstof hetzelfde effect, maar meer onderzoek is nodig’, zegt Younan.