Tieners gevoeliger voor hersenschuddingen

28 februari 2012 door Eos-redactie

Hersenschuddingen hebben grotere gevolgen bij tieners dan bij volwassenen en kinderen, blijkt uit een Canadese studie bij atleten.

Hersenschuddingen hebben grotere gevolgen bij tieners dan bij volwassenen en kinderen, blijkt uit een Canadese studie bij atleten.

Vooraan in onze hersenen zit het werkgeheugen, dat ons in staat stelt op korte termijn informatie te verwerken en op te slaan. Het gebied is essentieel voor activiteiten zoals lezen en hoofdrekenen. Net die hersenregio is bij het sporten het meest kwetsbaar voor het oplopen van hersenschuddingen. En dat heeft bij tieners ernstiger gevolgen dan bij volwassenen en kinderen.

Canadese wetenschappers onderzochten bij 96 atleten – waarvan een derde volwassen was, een tweede deel 9 tot 12 jaar oud was en een laatste 13 tot 16 – wat de gevolgen zijn van een hersenschudding. De sporters kregen neuropsychologische tests, waarbij hen gevraagd werd problemen op te lossen of hun aandacht op iets te vestigen. Daarnaast werd via een electroencefalogram (EEG) de activiteit gemeten van hun werkgeheugen.

‘We stelden bij alle proefpersonen vast dat na een hersenschudding het werkgeheugen zes maanden tot een jaar minder goed werkte, ze moeilijker hun aandacht bij iets konden houden en ze zich moeilijker konden concentreren’, vertelt neuropsycholoog Dave Ellemberg. ‘Deze bevinding was in strijd met wat jarenlang werd gedacht, namelijk dat de hersenen van kinderen plastischer zouden zijn dan die van volwassenen en dat ze dus sneller zouden herstellen van een hersenschudding. Dat is dus niet het geval is.’

De onderzoekers stelden bovendien vast dat de neurologische en functionele gevolgen van een hersenschudding bij tieners het grootst waren. ‘Dit wijst op een grotere hersenschade na een hersenschudding bij tieners dan bij volwassenen en kinderen’, vertelt Pellemberg. Volgens de onderzoekers komt dat wellicht omdat het werkgeheugen zich tijdens de adolescentie volop aan het ontwikkelen is. De gevolgen van cognitieve rust bij tieners – waarbij ze niet naar school kunnen, geen televisie mogen kijken en geen videospelletjes mogen spelen – in combinatie met het beschadigde werkgeheugen, wegen daardoor zwaarder door bij tieners dan bij volwassenen en kinderen.

De onderzoekers pleiten ervoor dat gevaarlijke situaties bij sportende tieners zoveel mogelijk worden vermeden en dat tieners alleen mogen sporten in een omgeving waar adequaat wordt gereageerd op een hersenschudding. (ev)