Vrouwen branden sneller op

06 juni 2017

Geslacht, leeftijd, familiebanden en persoonlijkheidskenmerken dragen in verschillende mate bij tot het risico op een burn-out.

Zijn vrouwen gevoeliger voor een burn-out? Wilmar Schaufeli, arbeids- en organisatiepsycholoog aan de Universiteit Utrecht, spitte de kwestie in 1998 uit. Uit zijn analyse van het wetenschappelijk onderzoek komt inderdaad een zeker verschil tussen mannen en vrouwen naar voren. Als ze te maken krijgen met stress, grote inspanningen en inzet raken vrouwen sneller emotioneel uitgeput dan mannen. Die worden onder druk sneller cynisch.

In clichés zit een stuk waarheid: mannen proberen hun problemen met hun verstand op te lossen; vrouwen reageren vanuit de buik. Een man zal de stress op zijn werk sneller aan zijn omgeving of aan de baas wijten. Een vrouw heeft emotioneel meer te lijden onder sociale spanningen.

Bijkomend probleem voor vrouwen: de grootste last van het huishouden en de kinderen komt nog steeds op hun schouders terecht. De combinatie met een baan buitenshuis zorgt voor extra werklast en stress. Vermoedelijk leidt dat ertoe dat ze vaker een burn-out krijgen.

Wilmar Schaufeli (Universiteit Utrecht) en zijn collega’s analyseerden ook de factor leeftijd. Vooral in de eerste jaren van je carrière blijk je het risico te lopen om op te branden. De Duitse psychologen Dietmar Schulte en Rainer Künzel noemden dit fenomeen al in 1986 de ‘realiteitsschok’. De confrontatie met het beroepsleven kan hard zijn, en de professionele eisen waar je aan moet voldoen, stroken vaak niet met je persoonlijke wensen en verwachtingen.

De ontgoocheling of druk die daaruit volgt, kan leiden tot het gevoel dat je opbrandt. Daar komt bij dat jonge werknemers zich professioneel nog moeten bewijzen en vaak nog geen vast contract hebben.

Wie op jonge leeftijd een burn-out meemaakt, verdwijnt snel uit het beroepsleven of zoekt een baan die beter is afgestemd op zijn persoonlijkheid en draagkracht. Daardoor neemt het aandeel oudere mensen met een burn-out automatisch af. Er is dus een verschuiving en de verschillende leeftijdsgroepen kunnen niet zomaar met elkaar vergeleken worden.

Vooral starters lopen risico