Wat is een depressie?

10 september 2013 door HC

Een depressie is niet de vergrotende trap van een depressieve stemming (er is iets pijnlijks gebeurd, je bent droevig gestemd). Depressieve mensen zijn niet zozeer droevig, maar veeleer angstig, snel geïrriteerd en apathisch.

Een depressie is niet de vergrotende trap van een depressieve stemming (er is iets pijnlijks gebeurd, je bent droevig gestemd). Depressieve mensen zijn niet zozeer droevig, maar veeleer angstig, snel geïrriteerd en apathisch.

Gewone huishoudelijke taken zijn vaak onmogelijke opgaven. Alles wordt teveel. Depressieve mensen verlangen niets meer. Ze hebben nergens interesse in en hun plezier, ook in seks, is weg. Vaak hebben ze geen honger; soms eten ze juist meer. Ze slapen niet goed meer en hebben last van geheugen- en concentratiestoornissen. Ze zien geen uitweg en voelen zich waardeloos en schuldig aan hun probleem. Sociale isolatie en zelfmoordgedachten zijn het gevolg.


Bij drie op de vier zelfmoorden is een depressie onderliggend aanwezig. Minstens zeven procent van de Vlaamse bevolking is op dit moment depressief, een minderheid van hen zoekt medische hulp. Veertien procent van alle mensen zal op een bepaald moment in zijn leven een depressie doormaken. Depressieve mensen hebben een verstoorde werking van serotonine, een neurotransmitter die nodig is om informatie tussen de hersencellen door te geven.

Medicijnen die de toevoer van serotonine verhogen zijn doeltreffend maar worden best voorbehouden voor mensen met een zware depressie. Psychotherapie heeft de voorkeur voor milde en matige depressie. Het serotonineverhaal zegt niet of een stoornis in de werking van serotonine een depressie uitlokt of omgekeerd het gevolg is van een depressie. De kip of het ei. Het spreekt vanzelf dat een goede behandeling van een depressie een sleutelrol speelt in de preventie van zelfdoding.