Zintuiglijke drempel is vastgelegd in dendrieten

23 december 2016 door Eos-redactie

De uitlopers van de hersencellen in onze cortex bepalen wanneer we ons bewust worden van een zintuiglijke prikkel.

De vertakte, boomachtige uitlopers van de hersencellen in onze cortex bepalen wanneer we ons bewust worden van een zintuiglijke prikkel.

Een aanraking voelen we pas wanneer die met voldoende grote druk op ons lichaam inwerkt. Een beeld zien we pas als de tijdsspanne dat we het kunnen gadeslaan lang genoeg is – als dat niet zo is spreken we van subliminale beelden. En een geluid horen we pas als het boven een bepaalde toonsterkte uitstijgt.

Duitse neurologen hebben nu de plek in onze hersenen kunnen achterhalen waar die ‘zintuiglijke drempel’ wordt overschreden. Ze spreken van een welbepaalde ‘hotspot’ in de dendrieten – de vertakte, boomachtige uitlopers van zenuwcellen – die duidelijk zichtbaar ‘oplicht’. Dit gebeurt precies om het moment dat een prikkel wordt omgezet in een waarnemingen.

De onderzoekers deden hun vaststelling bij muizen. Via steeds sterkere prikkels aan hun snorharen – het belangrijkste voelmechanisme van muizen – en een simultane analyse van hun hersencortex konden ze de precieze locatie van de zintuiglijke drempel identificeren. De hersencortex omvat de buitenste delen van de hersenen en is onder andere verantwoordelijk voor de omzetting van zintuiglijke prikkels in waarnemingen.

In een tweede luik van hun onderzoek slaagden de vorsers er ook in de drempel te verleggen, door de hotspot in de dendrieten te blokkeren, dan wel te stimuleren. In het eerste geval werden de muizen minder gevoelig aan hun snorharen (de drempel werd verhoogd), in het tweede geval kwam de drempel veel lager te liggen. (sst)

Bron: Matthew E. Larkum, University of Berlin, Duitsland in Science