Aantal onontdekte 'killer asteroids' waarschijnlijk kleiner dan gedacht

18 oktober 2017 door Govert Schilling

Het aantal onbekende 'killer asteroids' in ons zonnestelsel is mogelijk ruim twee maal zo klein als tot nu toe werd gedacht.

Een planetoïde met een middellijn van minstens 1 kilometer die een baan om de zon beschrijft waarbij hij in de toekomst in principe met de aarde in botsing kan komen, wordt een potentially hazardous asteroid (PHA) genoemd. Tot nu toe zijn 884 van zulke PHA's ontdekt; van geen van alle is op afzienbare termijn enig gevaar te duchten, maar in de verre toekomst kan een inslag niet worden uitgesloten.

Op basis van de grootteverdeling en baaneigenschappen van bekende planetoïden is ooit geconcludeerd dat het werkelijke aantal PHA's 990 moet bedragen. Dat zou betekenen dat er nog ruim 100 onbekende 'potentiële projectielen' van minstens een kilometer groot moeten zijn.

Een nieuwe analyse van de bestaande gegevens, waarbij rekening wordt gehouden met afrondingseffecten in de helderheidsgegevens, komt nu echter uit op een totaal aantal van 921 PHA's. Daarmee komt het aantal onontdekte 'risico-planetoïden' uit op minder dan 40. De nieuwe analyse is gepresenteerd op de 49e bijeenkomst van de Division for Planetary Sciences van de American Astronomical Society in Provo, Utah.