Aarde en maan anderhalf procent ouder dan gedacht

12 juni 2014 door Govert Schilling

Aarde en maan zijn 60 miljoen jaar ouder dan tot nu toe werd aangenomen - een verschil van bijna anderhalf procent. Dat blijkt uit een analyse van gasinsluitsels uit de ontstaansperiode van de aarde.

Aarde en maan zijn 60 miljoen jaar ouder dan tot nu toe werd aangenomen - een verschil van bijna anderhalf procent. Dat blijkt uit een analyse van gasinsluitsels uit de ontstaansperiode van de aarde.

Franse geochemici hebben van deze gasinsluitsels de verhouding bepaald van twee isotopen van het edelgas xenon. Door die verhouding te vergelijken met de huidige waarde, kon afgeleid worden dat de dampkring van de aarde ca. 40 miljoen jaar ná de vorming van het zonnestelsel ontstond. Tot nu toe was altijd uitgegaan van een verschil van 100 miljoen jaar. De vorming van de aardse dampkring moest opnieuw op gang komen nadat de aarde in botsing was gekomen met een kleinere protoplaneet. Uit de brokstukken van die botsing klonterde de maan samen. De xenon-datering vertelt dus ook dat de 'maan-botsing' 40 miljoen jaar na het ontstaan van het zonnestelsel plaatsvond, dus ook de maan is 60 miljoen jaar ouder dan gedacht. De nieuwe resultaten zijn gepresenteerd op de Goldschmidt Geochemistry Conference in Sacramento, Californië.