De maan is 'giftig'

11 juli 2012 door Eos-redactie

Een langdurig verblijf op de maan zou wel eens schadelijker kunnen zijn dan gedacht.

De maan is onze naaste buur in de ruimte, en nog steeds het enige hemellichaam buiten de aarde dat door mensen is bezocht. Die bezoekjes waren echter van korte duur: een dag of twee. Volgens een internationaal team van wetenschappers, onder wie Wim van Westrenen van de VU, is dat maar goed ook. Want een langdurig verblijf op de maan zou wel eens schadelijker kunnen zijn dan gedacht.

De onderzoekers hebben een inschatting gemaakt van de gezondheidsrisico's van een langdurig verblijf op de maan. Daarbij is vooral gekeken naar de rol die het poederachtige maanstof daarbij speelt. Verreweg het schadelijkst zijn de stofdeeltjes voor de longen. Astronauten hebben weliswaar een beschermend pak aan, maar dat kan niet voorkomen dat er fijne, scherpe stofdeeltjes in verblijfsruimten terechtkomen - zoals de Apollo-astronauten destijds constateerden.

Het maanstof kan diep de longen binnendringen en gezondheidsproblemen veroorzaken - van ontstekingen tot kanker. Door de inwerking van protonen en uv-straling op het onbeschermde maanoppervlak zou het fijne maanstof zelfs nog schadelijker kunnen zijn dan aardse tegenhangers als asbest en vulkaanstof. En omdat de stofdeeltjes op de maan zo scherp zijn, zijn ze ook schadelijk voor huid en ogen.

Volgens de wetenschappers is verder onderzoek nodig - liefst ter plaatse - om de risico's van het maanstof in kaart te brengen. Maar het lijkt erop dat de gezondheidsrisico's van een langdurig verblijf op de maan niet onderschat mogen worden. (ee)