Marsmeteorieten werpen nieuw licht op waterhuishouding van rode planeet

23 december 2014 door Govert Schilling

Onderzoek aan de chemische samenstelling van Marsmeteorieten heeft nieuw licht geworpen op het natte verleden van de rode planeet en op de huidige watervoorraad van Mars.

Onderzoek aan de chemische samenstelling van Marsmeteorieten heeft nieuw licht geworpen op het natte verleden van de rode planeet en op de huidige watervoorraad van Mars.

De afgelopen dagen zijn twee nieuwe studies gepubliceerd; in beide gevallen gaat het om precisiemetingen aan de verhoudingen van verschillende isotopen van bijvoorbeeld koolstof, zuurstof en waterstof. Isotopen zijn atomen van hetzelfde element met verschillende aantallen neutronen in de kern.

Metingen aan zuurstofisotopen in carbonaten (koolzuurzouten) in de beroemde Marsmeteoriet ALH84001 wijzen uit dat er enkele miljarden jaren geleden weliswaar oppervlaktewater op Mars voorkwam, maar dat er vermoedelijk geen sprake was van uitgestrekte oceanen. Uit de gemeten isotopenverhouding - overgeërfd uit de Marsatmosfeer - kan een indruk verkregen worden van de hoeveelheid water op Mars: carbonaten ontstaan door reacties van kooldioxide met water. De resultaten zijn deze week gepubliceerd in Proceedings of the National Academy of Sciences.

Metingen aan het deuteriumgehalte (zwaar waterstof) in drie andere Marsmeteorieten, met verschillende leeftijden en afkomstig van verschillende gebieden op Mars, doen vermoeden dat Mars al gedurende zeer lange tijd een groot ondergronds ijsreservoir heeft. Dat er in de Marsbodem ijs voorkomt is al langer bekend; nu is voor het eerst aangetoond dat het om grote hoeveelheden moet gaan. In Earth and Planetary Science Letters schrijven de onderzoekers dat het huidige deuteriumgehalte in de Marsatmosfeer goed valt te verklaren door een combinatie van geleidelijke sublimatie (verdamping) van dit ondergrondse ijs, in combinatie met een verlies van waterstofatomen uit de Marsdampkring.