Drijvend koeieneiland in Rotterdam

11 maart 2016 door Eos-redactie

In de Merwehaven van Rotterdam wordt momenteel een drijvend melkveebedrijf gebouwd.

In de Merwehaven van Rotterdam wordt momenteel een drijvend melkveebedrijf gebouwd.

Het eiland met veertig melkkoeien wordt 900 vierkante meter groot en wordt een innovatielab voor de nieuwste technische snufjes. Mest en urine worden er gescheiden opgevangen. De urine zakt in de doorlaatbare vloer en wordt via een drainagesysteem afgevoerd naar een kelder. Een robot schraapt de vaste mest continu van de vloer en stort die in een aparte bunker. Die wordt gedroogd en tot mestkorrels verwerkt. De urine wordt verwerkt tot kunstmestconcentraat voor de productie van voer, zoals gras, klaver en luzerne, geteeld onder ledlampen.

Zonnepanelen, kleine windmolens en biogasproductie moeten de boerderij genoeg energie opleveren. En ook voor water wil de Floating Farm onafhankelijk zijn, via opvang van regenwater, hergebruik, zuivering en ontzilting. ‘Door te bouwen op water maak je gebruik van ruimte die anders onbenut blijft. Niet alleen voor woningbouw, maar ook voor landbouw’, zegt Carel de Vries van het innovatienetwerk Courage, betrokken bij het project. (PdJ)