Energie uit uw toilet

04 november 2015 door Eos-redactie

Biogas uit menselijke ontlasting kan 138 miljoen gezinnen van elektriciteit voorzien.

U bent er zich wellicht niet van bewust als u het toilet doortrekt, maar uw ontlasting is best waardevol. Canadese wetenschappers berekenden in opdracht van de Verenigde Naties dat wanneer we onze uitwerpselen zouden gebruiken om biogas te produceren, dat voldoende elektriciteit zou opleveren voor 138 miljoen gezinnen, ongeveer de bevolking van Brazilië, Indonesië en Ethiopië samen.

Omgerekend naar de waarde van gas, is onze ontlasting zo’n 9,5 miljard dollar (8,7 miljard euro) waard. En dat is nog niet alles. Wat er na de biogasproductie overblijft, kan worden gedroogd en verkoold. Dat zou het equivalent van 2 miljoen ton houtskool opleveren, en zo ontbossing voorkomen.

Als we anders zouden omspringen met onze ontlasting, zou dat niet alleen energie opleveren, het zou ook de gezondheid van een aanzienlijk deel van de wereldbevolking ten goede komen. Volgens de Vereningde Naties hebben 2,4 miljard mensen geen toegang tot modern sanitair. Ongeveer een miljard mensen – vooral Indiërs – gebruikt helemaal geen toilet, en ontlast zich in het openbaar.

Onze ontlasting bevat bovendien waardevolle stoffen. Duizend liter urine bevat zo’n 300 gram fosfor, 900 gram kalium en 300 gram zwavel. Jaarlijks scheiden we zo’n 500 gram fosfor en 4,5 kilogram stikstof uit. Op sommige plaatsen worden die stoffen al gerecycleerd en ingezet als meststof in de landbouw. Maar het potentieel van menselijke ontlasting als energiebron kreeg tot nog toe minder aandacht. Daar willen de Verenigde Naties verandering in brengen.

Waterzuiveringsmaatschappij Aquafin heeft tot dusver 17 zuiveringsinstallaties - op een totaal van meer dan 200 - uitgerust met een vergistingsinstallatie die biogas produceert. 'Die leverden in 2014 11,5 miljoen kilowattuur op, het elektriciteitsvebruik van zo'n 3300 gezinnen', zegt Jan Verheyen van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). 'Daarnaast wordt het gas gebruikt om het afvalwater te verwarmen, zodat de zuivering efficiënter verloopt.' In de Leuvense zuiveringsinstallatie wordt jaarlijks 12 ton fosfor uit het slib teruggewonnen.  (ddc)