‘Turingmembraan’ geeft ontzilting een boost

03 mei 2018 door SST

Hoe zuiverder de ontzilting, hoe kleiner doorgaans het ‘debiet’ aan drinkbaar water dat gemaakt wordt uit zeewater. Een membraan dat werd voorspeld door niemand minder dan Alan Turing, brengt soelaas.

Twee jaar na zijn dood in 1950 werd een wetenschappelijk van Alan Turing gepubliceerd dat weinig opzien baarde onder wiskundigen en computerwetenschappers. De paper ging immers over chemie, meer bepaald over een reactie waarbij stoffen zowel geactiveerd als geremd worden. Volgens het Britse genie kon dit leiden tot moleculaire structuren met afwisselen grote en kleine openingen.

Meer dan zestig jaar later zijn Chinese fysici erin geslaagd zo’n ‘Turingmembraan’ te ontwikkelen. Ze willen het gaan gebruiken in ontziltingsinstallaties, want het membraan blijkt enorm goed zout uit zeewater te kunnen halen – en belangrijk: dit zonder de doorlaatbaarheid van het water in het gedrang te brengen.

In een vroeg prototype konden de onderzoekers een waterflux realiseren die liefst vijf keer zo hoog lag als bij conventionele filtratiemembranen. En dit zonder méér energie te gebruiken. Het enorme energiegebruik is momenteel een van de grootste hinderpalen voor de implementatie van grote ontziltingsinstallaties.