Wetenschappers schrijven manifest voor de digitale samenleving

17 december 2015 door Eos-redactie

Een internationale groep wetenschappers publiceert in Eos oplossingen om de privacy online te waarborgen, de democratie te beschermen en samenwerking en creativiteit aan te moedigen.

Een internationale groep wetenschappers publiceert in Eos oplossingen om de privacy online te waarborgen, de democratie te beschermen en samenwerking en creativiteit aan te moedigen.

Via het manifest willen de wetenschappers digitalisering verzoenen met democratie. ‘We mogen in geen geval toestaan dat technologieën zoals big data en kunstmatige intelligentie worden gebruikt om de autonomie van de burger in te perken’, klinkt het. We moeten ze daarentegen inzetten ten voordele van de hele samenleving.

Enkele concrete oplossingen die het manifest voorstelt zijn:

  • een nieuw sociaal contract waarbij burgers en klanten beschouwd worden als partners
  • auteursrecht op onze persoonlijke gegevens, waarbij we zelf onze persoonlijke data-mailbox beheren.
  • Een soort eed van Hippocrates voor IT-experts: gevoelige gegevens worden niet gedeeld
  • Onderwijs gericht op kritisch denken, creativiteit, inventiviteit en ondernemingszin zodat jonge mensen klaar zijn voor jobs die robots hen onmogelijk kunnen ‘afpakken’.
  • Een participatieplatform dat mensen helpt om eigen projecten op poten te zetten en daar partners voor te vinden
  • Werkplaatsen in steden waar creatievelingen samen ideeën kunnen ontwikkelen
  • Een opendatastrategie: informatie van overheden, bedrijven en wetenschap moet beschikbaar zijn voor iedereen. Zo wordt vernieuwing gestimuleerd
  • Een ‘cultural genome project’ moet een breed publiek de waarde doen inzien van sociale en culturele diversiteit.
  • Discussieplatforms stimuleren burgerparticipatie: veel van de problemen waar de wereld vandaag voor staat, zullen we alleen kunnen oplossen met bijdragen van burgers.

Lees hier het volledige manifest: www.eoswetenschap.eu/manifest