Yousra Benfquih

Yousra Benfquih

Yousra Benfquih (°1988) werd in juni 2020 doctor in de rechten aan de UAntwerpen. Met haar doctoraat sleepte ze een nominatie in de wacht voor de Max Van Der Stoel Human Rights Award. Meteen daarna ging ze van start als valorisatiecoördinator bij het Hannah Arendt Instituut, een job met dezelfde missie die ze als academica steeds vooropstelde: de brug slaan tussen de academische wereld en de maatschappij. Terwijl ze voortaan als freelancer voor het instituut zal werken, blijft ze verbonden aan haar alma mater als gastonderzoeker, en is ze ook actief als schrijfster. 

Beeld: © Kevin Faingnaert

Meest behandelde onderwerpen: