Angelika Erhardt en Ulrike Schmidt

Angelika Erhardt  leidt de projectgroep ‘Neurobiologie van de angst’ aan het Max Planck-Institut für Psychiatrie in München. Daarnaast is ze hoofdarts van de ambulante angst- en psychiatrie-afdeling aan dezelfde instelling. Ulrike Schmidt staat in hetzelfde instituut aan het hoofd van een onderzoeksgroep naar moleculaire psychotraumatologie en is eveneens hoofdarts van de ambulante trauma-afdeling en de beschermde psychiatrische afdeling.

 

Meest behandelde onderwerpen: