Benjamin Dieudonné

Benjamin Dieudonné

Benjamin Dieudonné (°1992) is steeds op zoek naar een compromis tussen baanbrekende technologie en maatschappelijke relevantie. Deze queeste leidde hem al snel naar biomedische toepassingen, van een masterthesis over slimme contactlenzen aan de UGent naar een doctoraat over hoorapparaten en -implantaten aan de KU Leuven. Momenteel werkt hij mee aan een product voor gehoordiagnostiek op basis van hersenresponsmetingen, met het oog op deze technologie in de klinische praktijk te brengen. 

Foto: © Kevin Faingnaert

Meest behandelde onderwerpen: