Cathy Macharis

Cathy Macharis

Cathy Macharis is codirecteur van MOBI (Mobility, Logistics and Automotive Technology Research Centre) aan de VUB. Haar onderzoek focust op de transitie naar een duurzamere mobiliteit en logistiek systeem. Zij is betrokken bij verscheidene Europese en regionale projecten. Ze is voorzitster van de Brusselse mobiliteitscommissie en van de Duurzaamheidsraad van de VUB.

Meest behandelde onderwerpen: