Debby Klooster

Debby Klooster

Debby Klooster is bio-medisch ingenieur en momenteel werkzaam als junior postdoctoraal onderzoeker (FWO) aan de UGent. Haar onderzoek wordt uitgevoerd binnen de afdelingen neurologie en psychologie van het UZ Gent en focust op niet-invasieve hersenstimulatie als behandeling voor verschillende hersenaandoeningen.

Meest behandelde onderwerpen: