Falco Van Der Schueren

Falco Van Der Schueren

Met de steun van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (FWO) verricht hij in de vakgroep Geschiedenis van de Universiteit Gent onderzoek naar de geschiedenis van het notariaat in de Zuidelijke Nederlanden. Als rechtshistoricus is hij vooral geïnteresseerd in hoe notarissen tijdens de late middeleeuwen de concurrentie aangingen met andere juridische instellingen met gelijkaardige bevoegdheden.

Meest behandelde onderwerpen: