Frederik Willemarck

Frederik Willemarck

Frederik Willemarck is docent en structureel onderzoeker aan de opleiding Organisatie & Management van de Erasmushogeschool Brussel. Hij is geïnteresseerd in vraagstukken op het raakvlak van filosofie en sociale wetenschappen. Momenteel leidt hij een PWO-project over de economische impact van technologisering en automatisering op medium-skilled professionals zoals office-managers.

Meest behandelde onderwerpen:

Over kwetsbaarheid en fijnmazigheid: de impact van nieuwe technologieën op kantoorjobs
Eos Blogs

Over kwetsbaarheid en fijnmazigheid: de impact van nieuwe technologieën op kantoorjobs

Welke invloed hebben technologische ontwikkelingen op mens, economie en maatschappij? De vraag leidt soms tot hevige discussies, en dit vaak in overdreven termen als wondermiddel of doembeeld. In het project “AI en de toekomst van de office-manager” willen we voorbij deze polarisering treden, en een meer genuanceerd beeld schetsen van de impact van de huidige digitaliseringsgolf op de zeer specifieke werksituatie van allround professionals zoals office-managers.