Gert Goeminne

Gert Goeminne is als postdoctoraal onderzoeker van het FWO-Vlaanderen verbonden aan het Centrum Leo Apostel (VUB) en het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling (UGent). Als Doctor in de Natuurkunde bestudeert hij momenteel de politieke dimensie van wetenschap en technologie en dit met een bijzondere focus op de techniek en praktijk van klimaatmodellering. Vanuit zijn interesse in de epistemologische en sociale grondslagen van kennisproductie werkt hij zo aan een kritisch-filosofische onderbouwing van het meer specifieke en beleidsgerichte onderzoek rond duurzaamheidstransities.