De Angelsaksen migreerden massaal naar Engeland

De Angelsaksen kwamen in groten getale naar vroegmiddeleeuws Engeland.

Beeld: Op een site in Cambridgeshire leggen archeologen de resten bloot van een volwassen man, begraven met een mes. DNA-analyse leert dat de man voorouders had op het Europese continent. Credit: Duncan Sayer, University of Central Lancashire

Van de 5de tot de 8ste eeuw zag Groot-Brittannië een gestage stroom van immigranten uit het noorden van Nederland en Duitsland. Dat blijkt uit DNA-onderzoek naar menselijke resten uit die tijd.

Na het vertrek van de Romeinen zouden de Angelsaksen de boel hebben overgenomen in het zuiden van Groot-Brittannië, ruwweg het huidige Engeland. Dat idee gaat terug tot middeleeuwse kronieken. Maar het was nooit echt duidelijk hoe groot die Germaanse invasie (de Angelsaksen worden als Germaans bestempeld) dan wel was. Kwam er enkel een kleine maar rijke groep Germanen naar Engeland gevaren? Of bevonden er zich onder de migranten mensen van alle sociale klassen?

Dat laatste blijkt nu het geval. Dat leren DNA-analyses van resten uit ruim vierhonderd middeleeuwse graven op de Britse eilanden en het continent. Een internationaal team van genetici vond Angelsaksische (Germaanse) verwantschappen terug in de graven van mensen uit alle sociale klassen in Engeland, van straatarm tot puissant rijk. In Oost-Engeland loopt de verwantschap zelfs op tot driekwart van de onderzochte graven.

De onderzoekers concluderen dat er tussen 400 en 850 een gestage instroom was van immigranten uit het noorden van Nederland en Duitsland. Het kerngebied van de immigranten zou overigens in de huidige deelstaat Nedersaksen hebben gelegen. De naam ‘Angelsaksen’ blijkt niet slecht gekozen. Door de Angelsaksische migratie kwam de oorspronkelijke Keltisch-Britse genetische signatuur snel in de verdrukking in Engeland. Al was ook die niet oorspronkelijk. De Kelten waren omstreeks 1000 v.Chr. zélf komen aanwaaien vanuit het Europese continent.

Bron: Harvard University, Cambridge, VS