Haar-DNA als ultieme lakmoesproef

Genetische analyse van een haarlok bewijst dat Ernie LaPointe wel degelijk de dichtst verwante afstammeling is van de legendarische indianenleider Sitting Bull.

Sitting Bull was een van de bekendste indianenleiders. Het was onder zijn leiding dat de Sioux-indianen, waaronder de Lakota-stam van Sitting Bull, bij Little Big Horn in 1876 het federale leger van generaal Custer in de pan hakte. Het was een zeldzame, roemruchtige overwinning voor de indianen. Uiteindelijk verloren ze wel het pleit en werden ze veroordeeld tot een bestaan in reservaten. In 1890 werd Sitting Bull doodgeschoten toen de autoriteiten hem alsnog probeerden te arresteren.

Voordat de indianenleider werd begraven – waar is niet helemaal duidelijk, er zijn twee mogelijke graven – werd een haarlok afgeknipt. Tot voor kort werd ze bewaard in het Smithsonian Museum in Washington. Nu heeft de lok eindelijk uitsluitsel gegeven over de afstamming van Ernie Lapointe, een 73-jarige Amerikaan die al jaren beweert de achterkleinzoon te zijn van Sitting Bull. Dat is ook de reden waarom hij de herinnering aan de indianenleider levendig wil houden, via onder meer een stichting.

Een team van Amerikaanse, Britse en Deense genetici kon genoeg informatie uit het meer dan honderd jaar oude haar-DNA onttrekken om een betrouwbare vergelijking te maken met DNA van LaPointe en zijn naaste verwanten. De onderzoekers deden dat door naar het niet-geslachtelijke, ‘autosomale’ DNA te kijken.

Legende

Dat moesten ze wel, want bij normaal afstammingsonderzoek worden ofwel het Y-chromosoom ofwel de mitochondriën onderzocht. Die worden respectievelijk van vader op zoon en van moeder op kind overgeleverd. Daarom waren ze in dit geval onbruikbaar. LaPointe had immers altijd beweerd dat hij via zijn moeder afstamde van Sitting Bull.

En gelijk had hij. Hoewel de ‘autosomale methode’ minder gebruikelijk is, leverde ze toch een match op tussen de indianenleider en LaPointe.

Nu vaststaat dat LaPointe de meest directe afstammeling is van Sitting Bull, wil hij de resten van zijn overgrootvader laten herbegraven op een locatie die beter recht doet aan de legende van de indianenleider.

Beeld: Links: De indianenleider Tatanka Iyotake, beter bekend als Sitting Bull, eind 19de eeuw. Rechts: zijn achterkleinzoon Ernie Lapointe, nu 73 jaar oud. Credit: CC-Daniel Guggisberg historical photographs collection, Ernie Lapointe