Geschiedenis

Neanderthalers waren extra gevoelig voor pijn

De hominiden hadden mogelijk een biologische aanleg voor een verhoogd gevoel van pijn. 

Dit is een artikel van:
Nature News

Neanderthalers droegen drie mutaties in een gen dat codeert voor NaV1.7, het eiwit dat betrokken is bij pijn voelen. Dat ontdekte een team van Duitse en Zweedse evolutionaire genetici bij een belangwekkende genoomstudie. Ze vonden de gemuteerde versie in drie kwaliteitsvolle neanderthalergenomen en op beide sets van de chromosomen, wat erop wijst dat de mutatie dikwijls voorkwam.

De studie wees verder uit dat moderne mensen die de neanderthalerversie hebben geërfd wellicht meer pijn ervaren dan anderen. Ongeveer 0,4 procent van de deelnemers aan de UK Biobank, een genoomdatabase met gegevens van een half miljoen mensen, heeft een exemplaar van het gemuteerde gen. Van deelnemers met die gemuteerde versie is het ongeveer 7 procent waarschijnlijker dat ze in de loop van hun leven pijn rapporteren dan andere deelnemers. 

De auteurs van het onderzoek beklemtonen dat hun bevindingen niet noodzakelijk betekenen dat neanderthalers meer pijn voelden dan moderne mensen. Gevoelens die in verband kunnen worden gebracht met NaV1.7 worden verwerkt in het ruggenmerg en de hersenen, en ook die dragen bij aan de pijnervaring.