Podcast

Nieuwe geschiedenispodcast: De kronieken van de dood

Radbraken, levend verbranden, onthoofden... op de Grote Markt in Brussel en de Meir in Antwerpen vonden in de zestiende eeuw verschrikkelijke executies plaats. Enkele toeschouwers beschreven de terechtstellingen in een dagboek. Historica Isabel Casteels bestudeerde die kronieken en vertelt erover in deze driedelige podcastreeks. Een kleine tijdreis, tot op het schavot.

Aflevering 1: De executie van Jan Pannant (Radbraken)

In deze aflevering lezen we mee in de kroniek van Jan de Pottre, die in 1554 op de Grote Markt in Brussel de gruwelijke executie zag van Jan Pannant.

Waarom eindigde Jan Pannant op het schavot? En wat ging eraan vooraf? Was deze straf en deze manier van terechtstellen gebruikelijk? En wat vonden de toeschouwers ervan? En waren ze het eens met deze manier van straffen of niet?

We lezen het allemaal in het dagboek van Jan de Pottre. En zoals een goed dagboek betaamt, komen we ook wat persoonlijke details over hem te weten. En dankzij deze kroniekschrijver weten we vanaf nu ook hoeveel vis en wijn kostte in de 16de eeuw.

Aflevering 2: De executie van meester Geleyn, de beul van Antwerpen (Onthoofding)

We gaan even terug naar het Antwerpen van 1564, wanneer de Meirbrug geen drukke oversteekplaats was voor shoppende mensen, maar een plaats waar de terechtstellingen werden uitgevoerd.

Een aantal Antwerpse kroniekschrijvers uit de 16de eeuw, schreven over de executie van stadsbeul meester Geleyn. Isabel zocht dit verder uit en we komen te weten dat een beul die zelf geëxecuteerd werd, niet alledaags was, maar ook niet uitzonderlijk.  

Een beul was trouwens niet bepaald iemand waarmee je op café wilde gaan want ze waren vaak even misdadig als de misdadigers die ze terechtstelden. En dat was voor deze meester Geleyn niet anders.

En er is ook iets met een slager en honden. Allemaal te ontdekken in deze aflevering.

Aflevering 3: De executie van Bendeleidster Barbele Taquits (Levend verbrand)

Hoe geëmancipeerd was de 16de eeuw? Dat viel blijkbaar beter mee dan we zouden denken. Werden vrouwen op een andere manier terechtgesteld dan mannen? Kregen ze andere straffen of niet?

Deze aflevering brengt ons naar Ieper waar kroniekschrijver Augustijn Van Hernighem de terechtstelling zag en beschreef van bendeleidster Barbele Taquits. Volgens hem stierf Barbele met een mannelijk hart. Wat dat juist is, daar vertelt Isabel meer over.