Aanbevolen alcohollimiet teruggeschroefd naar tien consumpties per week

11 juni 2018 door MVS

De Hoge Gezondheidsraad formuleert naar aanleiding van recente studies nieuwe aanbevelingen en actiepunten om het alcoholgebruik van de Belg drastisch te verminderen.

De risico’s van alcohol zijn bij velen bekend. Teveel alcohol schaadt de gezondheid. De schadelijke effecten nemen toe naarmate je meer alcohol drinkt. Minder mensen weten (of willen geloven) dat zelfs met mate drinken schadelijk is. Alcohol heeft altijd een impact op de gezondheid. Elke consumptie leidt tot een stijging van het risico op ziekte als kanker en leveraandoeningen, en op verslaving. Alcohol is in België zelfs de op drie na belangrijkste doodsoorzaak bij personen ouder dan vijftien jaar.

Om duidelijkheid te scheppen over de risico’s van alcohol heeft de Belgische Hoge Gezondheidsraad (HGR) nieuwe aanbevelingen geformuleerd en actiepunten opgesteld.

Tien eenheden per week

De maatstaf van 2 à 4 glazen per dag wordt naar beneden bijgesteld tot 10 glazen per week. Dat komt overeen met tien glazen wijn van 0,1 liter of 10 glazen bier van het type pils van 0,25 liter. Als de wijn of het bier sterk is en/of als het glas of de verpaking groter is, dan telt dit mee voor het aantal eenheden.

De consumptie van maximaal tien eenheden moet bovendien over de week worden verspreid en daarbij moeten er ook dagen zonder alcohol worden ingelast.

Binge drinking’ (snel alcohol drinken) - meer dan vier (voor vrouwen) of zes (voor mannen) standaardeenheden in minder dan twee uur, dat jongeren vaak doen, wordt afgeraden.

Jongeren onder de 18 jaar zouden overigens helemaal niet moeten drinken. Net als vrouwen die zwanger zijn of zwanger willen worden en vrouwen die borstvoeding geven.

Tot slot raadt de HGR sterk aan om bij alcoholgebruik voldoende water te drinken.

Deze limieten goed kennen en er verantwoord mee omgaan, garandeert volgens de HGR dat consumenten van alcoholhoudende dranken in goede gezondheid kunnen blijven.

Ontradende maatregels

Naast limieten stelde de Hoge Gezondheidsraad ook een aantal maatregels op die door de politiek en andere betrokken partijen geïmplementeerd zouden moeten worden. Zodat tradities waar de consumptie van bepaalde alcoholhoudende dranken sterk wordt gestimuleerd, doorbroken worden.

  • gratis water ter beschikking stellen tijdens maaltijden of bepaalde consumpties in de horeca.
  • een totaalverbod invoeren op reclame, promotie en sponsoring die verbonden zijn met alcohol, ook tijdens recreatieve of sportieve evenementen.
  • de etikettering aanpassen voor alcoholhoudende dranken, met duidelijke vermelding van het aantal standaardeenheden per verpakking en aanbevelingen in verband met risico voor de gezondheid.
  • een gediversifieerd prijsbeleid invoeren, met bijvoorbeeld een verhoging van de taksen en accijnzen.
  • de beschikbaarheid en het aanbod inperken voor dergelijke dranken.

Voor een reëel effect op de volksgezondheid moeten de maatregels volgens de HGR worden gecombineerd, behouden blijven op lange termijn en zich richten op de volledige bevolking. Een nationale coördinatie is dus absoluut noodzakelijk.