Genetische mutaties bepalen risico op eetstoornissen

12 september 2017 door CDR

Zeldzame genetische mutaties verhogen het risico op eetstoornissen.

Eetstoornissen treffen vooral jongeren. Er bestaan veel misvattingen rond eetstoornissen en de oorzaak ervan. Is het enkel de schuld van sociale media en televisie? Waarschijnlijk niet. Al enige tijd weten wetenschappers dat onze genen een belangrijke rol spelen. Eerdere studies tonen aan dat de genen 50 tot 80 procent van het risico op het ontwikkelen van een eetstoornis verklaren. Welke genen hier precies verantwoordelijk voor zijn, was nog niet duidelijk.

Tot nu. Onderzoekers van de Universiteit van Iowa in Dallas verzamelden genetische data van een groep patiënten met eetstoornissen. Die gegevens vergeleken ze met die van een controlegroep. Bepaalde genetische mutaties bleken meer voor te komen bij de patiënten met eetstoornissen. Ze konden twee groepen moleculaire reacties identificeren waarbinnen die genen een rol spelen. De eerste groep is gelinkt aan vertering en opname van voedingsstoffen in de darmen en aan hersenprocessen die eetlust reguleren. De tweede groep reacties hangt samen met ontstekingen. Infecties, bijvoorbeeld in de darmen, kunnen de eetlust onderdrukken.

De onderzoekers testten hun resultaten voor de eetstoornis binge-eating. Patiënten die hieraan lijden kunnen bij wijze van spreken niet meer stoppen met eten. In het experiment kreeg een groep muizen een medicijn dat inspeelt op de eerste groep reacties. Na het innemen van het medicijn was de eetlust van de muizen inderdaad verminderd. Er bleek dus wel degelijk een verband te bestaan tussen de genetische mutaties (via de reacties) en eetlust.  Op termijn willen de onderzoekers de medicijnen willen testen op mensen. Ze hopen een medicijn te ontwikkelen om eetstoornissen te behandelen.

Betekent dat alles dan dat we eetstoornissen kunnen voorspellen met een DNA-analyse? Ontwikkelingspsychologe Caroline Braet (UGent) denkt van niet. Bij eetstoornissen spelen andere factoren, zoals de omgeving, sterk mee. Er spelen zich complexe interacties af die losstaan van de genen. Een wondermedicijn voor eetstoornissen zal dus vermoedelijk niet op de markt komen. - CDR