Hoeveel mensen hebben blijvende klachten na een corona-infectie?

Uit diverse bevragingen van personen die covid-19 hebben doorgemaakt, blijkt dat een grote groep maandenlang blijft kampen met vermoeidheid, hoest en andere ongemakken. De cijfers variëren van 35 tot 95%. Hoe zit dat?

Niet alleen mensen die met een corona-infectie in het ziekenhuis belanden, hebben het lang moeilijk. Ook velen die thuis uitzieken met een mildere vorm van covid-19, blijven soms nog maandenlang vermoeid. Een bevraging in de VS van 274 niet-gehospitaliseerde covid-patiënten tien weken na de diagnose, stelt vast dat 35% van hen nog steeds klachten heeft, waaronder vooral vermoeidheid, aanhoudende hoest en hoofdpijn.

Dichter bij huis toont een bevraging door het Longfonds dat slechts 5% van de covid-19-patiënten een halfjaar na de infectie helemaal klachtenvrij is. Omdat het Longfonds opgericht is voor mensen met blijvende klachten na een corona-infectie, kan je dit cijfer niet veralgemenen. De peiling werd namelijk uitgevoerd bij mensen met langdurige klachten en niet bij alle coronapatiënten.

Ondertussen werden initiatieven opgestart die de blijvende klachten na covid-19 verder onderzoeken, onder andere aan de Universiteit van Maastricht, waar deze patiënten extra longfunctietests ondergaan.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Verhalen van mensen die na een eerder milde corona-infectie blijvend klachten vertonen, stapelen zich op. De cijfers hierover worden verzameld via bevragingen van mensen met aanhoudende klachten, zoals door het Longfonds, of via enquêtes die vermoedelijk worden ingevuld door mensen die ermee blijven sukkelen. Cijfers uit opvolgstudies van grote groepen coronapatiënten zouden interessanter zijn, maar die ontbreken voorlopig.

In een nieuwe publicatie van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde wijzen de auteurs erop dat verreweg de meeste patiënten die een corona-infectie doormaken, herstellen zonder blijvende klachten. Daaruit werd berekend dat 10% van alle mensen met covid-19 drie weken na de diagnose nog klachten heeft en 90% klachtenvrij is. 

Op dit moment ontbreken duidelijke verklaringen voor de langdurige uitputting en andere klachten maanden na een corona-infectie, ondanks diverse speculaties en hypotheses. Daarom wordt momenteel aangeraden om mensen met post-covid-klachten te begeleiden met leefstijladvies: gezonde voeding met voldoende eiwitten, een juiste balans tussen rust en beweging (sommige patiënten willen de draad te snel weer oppikken), eventueel aangevuld met een revalidatieprogramma op maat.

Conclusie

Een aantal mensen kampt met aanhoudende klachten na een, zelfs milde, corona-infectie. Om hoeveel mensen het gaat, is niet duidelijk, omdat de peilingen hierover vooral worden uitgevoerd bij mensen met chronische klachten, of omdat zij die vragenlijsten eerder invullen. Dat het virus zelf verantwoordelijk is voor de klachten is op dit moment niet aangetoond, maar onderzoek loopt om hierin meer klaarheid te scheppen. De meerderheid van de personen die covid-19 doormaken, herstelt gelukkig volledig.