Factcheck

Krijg je te veel CO2 binnen wanneer je een mondmasker draagt?

Door mondmaskers zou je te weinig zuurstof en te veel CO2 (koolstofdioxide) in je bloed kunnen krijgen, waardoor je onwel wordt. Klopt dat?

Op sociale media circuleren verschillende berichten over de gevaren van mondmaskers. Een ervan waarschuwt dat de mondmaskerplicht leidt tot ademhalingsproblemen en onwel worden. Dat zou komen doordat de opname van zuurstof en de afgifte van CO2 (koolstofdioxidegas) tijdens de ademhaling wordt belemmerd. Meer nog, het koolstofdioxidegas dat we bij het uitademen verwijderen, zou blijven hangen in het mondmasker, waardoor we dit opnieuw inademen. Dit zou op zijn beurt leiden tot een teveel aan CO2 en een tekort aan zuurstof in het bloed.

 

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Zowel de chirurgische (papieren) als stoffen mondmaskers laten voldoende gasuitwisseling toe omdat ze niet vast aansluiten aan het gelaat. CO2- en zuurstofmoleculen zijn veel kleiner dan coronavirussen. Ze blijven niet hangen in het masker, maar gaan er doorheen en nog vlotter langs de randen ervan, zonder op te stapelen. Chirurgen bijvoorbeeld dragen tijdens langdurige operaties gedurende vele uren een mondmasker, zonder enig probleem. Het klopt niet dat je voortdurend je uitgeademde lucht opnieuw inademt.

De FFP2-maskers die wel nauw aansluiten, kunnen bij langdurig gebruik een zeldzame keer wel leiden tot een verhoogd gehalte aan koolstofdioxidegas in het bloed. Dat blijkt uit onderzoek bij verpleegkundigen die tijdens shiften van 12uur ofwel een FFP2-masker ofwel een gewoon chirurgisch masker droegen. Die maskers zijn echter niet bedoeld om buiten een medische setting te gebruiken. Meer dan 90% van de verpleegkundigen verdroeg de maskers perfect, maar enkelen met een FFP2-masker kloegen na langdurig dragen toch van lichte duizeligheid en hadden een licht verhoogd gehalte van koolstofdioxidegas in het bloed.

Conclusie

Het dragen van een chirurgisch of stoffen mondmasker kunnen sommigen als hinderlijk ervaren. Er is echter geen reden om aan te nemen dat deze maskers de ademhaling bemoeilijken (tenzij tijdens het sporten, maar dan draag je ze beter niet). Mondmaskers veroorzaken geen tekort aan zuurstof noch een teveel aan koolstofdioxidegas in het bloed. De FFP-2 maskers vormen hierop een uitzondering.