Link tussen voedselallergie en angststoornis bij kinderen

06 juli 2017 door MVS

Een onderzoek bij een groep met kinderen met lage socio-economische status toont een verband tussen voedselallergieën en angsten.

Voedselallergieën komen steeds vaker voor bij kinderen. Geschat wordt dat 8 procent van de kinderen er vandaag last van heeft. Tot nu was er weinig bekend over het verband tussen economische status en voedselallergieën.

Daarom deden wetenschappers een onderzoek onder tachtig patiëntjes tussen vier en twaalf jaar met een gemiddelde leeftijd van acht jaar en zowel mét als zonder een voedselallergie. De kinderen waren ambulante patiënten van klinieken in de wijk the Bronx in New York. Ook hun verzorgers werden bij het onderzoek betrokken. De onderzoekers controleerden op astma bij de kinderen, omdat angst- en stemmingsstoornissen vaker voorkomen bij kinderen met astma en zeker bij lage socio-economische etnische minderheidsgroepen gebruikelijker is.

Onder de kinderen met een voedselallergie gaf 57 procent aan last te hebben van angsten, tegenover 48 procent van de kinderen zonder voedselallergie. Tussen voedselallergie en depressie werd geen verschil gevonden: 48 procent van de kinderen vertoonde symptomen van depressie, met of zonder voedselallergie.

Omgaan met een voedselallergie kan duur zijn door zowel de aangepaste boodschappenlijst en maaltijdbereiding en de kosten van een adrenaline-autoinjector. Deze noden kunnen resulteren in hogere angstniveaus voor diegenen die minder financiële middelen hebben, bij zowel kinderen als hun verzorgers.

Voedselallergie zou gelinkt kunnen worden aan verhoogde sociale angst en schrik voor sociale afwijzing en vernedering

De resultaten suggereren dat voedselallergie gelinkt kan worden aan verhoogde sociale angst en schrik voor sociale afwijzing en vernedering. Omgaan met een potentieel levensbedreigende aandoening kan angstopwekkend werken, en sommige kinderen kunnen verhoogde sociale angst ervaren omdat ze ‘anders’ zijn dan andere kinderen.

Dat er geen verband is gevonden tussen voedselallergie en depressie kan worden verklaard door het feit dat de gemiddelde leeftijd van de start van een depressie veel hoger ligt dan een angststoornis. Volgens de onderzoekers zou het nuttig zijn om de relatie tussen adolescenten met een voedselallergie - die op hun leeftijd een hoog risico hebben om een depressie te ontwikkelen - te onderzoeken. Zeker omdat angst op jonge leeftijd wordt geassocieerd met een verhoogd risico op de ontwikkeling van een depressie.