Gezondheid

Moet je veel water drinken om (gezond) oud te worden?

Amerikaanse onderzoekers bestudeerden 25 jaar lang medische gegevens van meer dan 11.000 volwassenen tussen 45 tot 66 jaar oud, die in de Verenigde Staten woonden. De wetenschappers volgden diezelfde mensen opnieuw op rond de leeftijd van 70 tot 90 jaar. Deelnemers die acht tot tien glazen water per dag dronken, bleven langer jong en gezond. Is water zo’n wondermiddel?

Dit is een artikel van:
Gezondheid en Wetenschap

Waar komt dit nieuws vandaan?

Het natriumgehalte in je bloed geeft weer hoe goed je gehydrateerd bent. Het betekent of je voldoende drinkt. Heb je een hoog natriumgehalte? Dan heb je onvoldoende vocht in je lichaam.

Amerikaanse onderzoekers gingen het verband na tussen het natriumgehalte in het bloed en het voorkomen van chronische ziekten, de biologische leeftijd en vroegtijdig overlijden (1). 

Om hun hypothese te testen, voerden de wetenschappers een waarnemende studie uit. Ze volgden daarbij meer dan 11.000 deelnemers op gedurende 25 jaar. Tijdens de opvolging deden ze regelmatig bloedonderzoeken, en registreerden ze chronische aandoeningen en sterfte. Deelnemers met een verhoogd natriumgehalte hadden:

 • 39% meer kans op een chronische ziekte;
 • 21% meer risico om (vroegtijdig) te overlijden;
 • een 50% hogere biologische leeftijd dan hun kalenderleeftijd.
  • Je biologische leeftijd geeft aan hoe oud je lichaam werkelijk is.
  • Die leeftijd kan hoger of lager zijn dan je kalenderleeftijd, afhankelijk van je gezondheidstoestand.

De onderzoekers besluiten dat er meer studies moeten gebeuren naar het verband tussen hydratatie, voldoende drinken dus, en veroudering.

Hoe moet je dit nieuws interpreteren?

Deze studie is in hetzelfde bedje ziek als veel waarnemende studies: een verband is niet altijd een oorzakelijk verband:

 • Dit onderzoek toont dus helemaal niet aan dat je langer (gezond) leeft door meer water te drinken.

 • Dit zou het onderwerp van een interventiestudie kunnen zijn. Daarbij zouden onderzoekers wel een oorzakelijk verband kunnen nagaan tussen een groep die genoeg water drinkt en een groep die te weinig water drinkt.

Een tweede beperking is dat de onderzoekers een verhoogd risico op gezondheidsproblemen vaststelden bij een kleine groep deelnemers, namelijk de personen met het hoogste natriumgehalte:

 • Deze groep telde slechts een driehonderdtal personen van de meer dan 11.000 deelnemers, die erg weinig dronken.
 • Het kan gaan om een groep die weinig drinkt door gezondheidsproblemen. Op basis daarvan besluiten dat 11.000 mensen meer moeten drinken om langer te leven, is een brug te ver.

Voldoende drinken is natuurlijk belangrijk en past binnen gezonde eet- en leefgewoonten, zoals het Vlaams Instituut Gezond Leven aangeeft (2). Het is moeilijk te bepalen hoeveel je moet drinken, omdat dit afhangt van je voeding en je levensstijl.

 • De regel is: drink wanneer je dorst hebt.
  • Dat komt neer op ongeveer anderhalve liter per dag, ook afhankelijk van wat je eet en doet.
  • Eet je bijvoorbeeld veel koekjes en chips, dan brengt je voeding minder vocht aan dan wanneer je veel fruit en groenten eet.
 • Je urine moet volgens de norm een pilsachtige kleur hebben.
  • Helder water is ook weer niet nodig.
  • Is je urine donkergeel? Zoek dan snel een kraantje op.

Ben je nierpatiënt of heb je geen dorstreflex? Dan moet je wel extra opletten dat je voldoende drinkt.

We vatten feiten en mythes over water in het verleden al uitvoerig samen.

Conclusie

Voldoende drinken maakt uiteraard deel uit van gezonde eet- en leefgewoonten. Maar gezond oud worden hangt van meer af dan water drinken alleen. Een Amerikaanse studie toont niet aan dat je langer (gezond) leeft door voldoende water te drinken. En we kunnen de resultaten ervan niet veralgemenen. Een goede vuistregel: drink wanneer je dorst hebt.