Nieuwe techniek maakt IVF zonder hormoonbehandeling mogelijk

IVF kan nu ook zonder de belastende stimulatie van de eierstokken met hormonen.

Koppels die niet op natuurlijke wijze zwanger kunnen worden, moeten vaak hun toevlucht nemen tot In Vitro Fertilisatie (IVF) om hun kinderwens in vervulling te laten gaan. Maar de procedure om rijpe eicellen voor IVF te verkrijgen, vereist een hormonale stimulatie van de eierstokken, wat heel wat bijwerkingen kan hebben en voor de vrouwen zeer belastend kan zijn.

Een team van wetenschappers van de Vrije Universiteit Brussel en van het UZ Brussel is er nu in geslaagd een alternatieve, patiëntvriendelijker methode te ontwikkelen om rijpe eicellen te verkrijgen. Bij CAPA In Vitro Maturatie worden de eicellen van de vrouw na een minimale of zelfs helemaal geen hormoonbehandeling verkregen en vervolgens in vitro gerijpt. De eicellen worden vervolgens bevrucht, waarna de standaardprocedures voor embryokweek en -overbrenging volgen, net zoals dat bij standaard IVF gebeurt. Omdat de blootstelling aan hormonen wordt beperkt worden de daarmee gepaard gaande hormonale bijwerkingen vermeden.

De eerste klinische bewijzen van de doeltreffendheid en veiligheid van de CAPA-IVM-technologie zijn veelbelovend. In een gerandomiseerde studie waarin CAPA-IVM werd vergeleken met standaard IVF werden in totaal 96 baby's geboren. De neonatale gezondheid van de baby's was voor beide methodes vergelijkbaar.

Volgens de onderzoekers kan de CAPA-IVM ook worden toegepast voor het behoud van eicellen bij vrouwelijke kankerpatiënten.