Te kleine baby’s door fijn stof

15 oktober 2013 door Eos-redactie

Vrouwen die tijdens hun zwangerschap worden blootgesteld aan fijn stof, lopen een hoger risico op een baby met een te laag geboortegewicht en een te kleine hoofdomtrek.

Vrouwen die tijdens hun zwangerschap worden blootgesteld aan fijn stof, lopen een hoger risico op een baby met een te laag geboortegewicht en een te kleine hoofdomtrek.

Onderzoekers legden de gegevens van 14 cohortstudies bij elkaar waaraan 12 Europese landen hadden meegewerkt en waarbij ruim 74.000 vrouwen waren betrokken die tussen februari 1994 en juni 2011 een kind hadden gebaard. Van al deze vrouwen werd nagegaan hoe hoog de concentraties fijn stof waren ter hoogte van hun woonplaats en hoe druk het verkeer was in een straal van 100 meter daar rond ten tijde van hun zwangerschap. Uit de gegevens bleek dat alle vrouwen tijdens hun zwangerschap waren blootgesteld aan fijn stof en dat de concentratie van dat fijn stof varieerde van 10 tot 30 microgram per kubieke meter.

Uit de gegevens bleek dat druk verkeer en vooral fijn stof met een diameter van minder dan 2,5 micrometer, het risico verhoogde dat de zwangere vrouwen een baby zouden krijgen met een te laag geboortegewicht of met een te kleine hoofdomtrek. Voor elke 5 microgram fijn stof per kubieke meter meer in hun omgeving, steeg hun risico met 18 procent.

De onderzoekers schatten dat als alle vrouwen maar hadden blootgesteld geweest aan 10 microgram fijn stof per kubieke meter, er 22 procent van de baby’s geen te laag geboortegewicht of te kleine hoofdomtrek zouden hebben gehad. Dit terwijl de maximaal toegelaten limiet voor fijn stof in Europa op 25 micrometer per kubieke meter ligt.

De onderzoekers zijn ervan overtuigd dat hun resultaten een duidelijke boodschap inhouden voor de beleidsmakers om de luchtkwaliteit in hun land te verbeteren. De studie staat in The Lancet Respiratory Medicine. (ev)