Veilig sporten na corona

Een besmetting met SARS-CoV-2 kan hartschade veroorzaken, zelfs als je geen andere symptomen hebt. Daarom kan het gevaarlijk zijn om na een covid-19-besmetting weer te gaan sporten. Om het risico op een hartspierontsteking te verkleinen, kunnen sporters terecht op sportkeuring.be voor advies.

Uit steeds meer studies blijkt dat het SARS-Cov-2-virus een ontsteking van de hartspier (myocarditis) kan veroorzaken. Zelfs sporters die positief testen voor corona maar geen andere symptomen van de ziekte vertonen, lopen een klein maar reëel risico op schade aan het hartspierweefsel. En dat is niet zonder gevaar want de extra belasting van het hart die intensief sporten met zich meebrengt, kan de ontsteking verergeren, wat in ernstige gevallen kan leiden tot een aantasting van de hartspierfunctie, pijn op de borst, hartkloppingen en zelfs hartfalen.

Om het risico op hartspierontsteking te verkleinen kunnen sporters die positief hebben getest op corona terecht op het sportmedisch internetplatform www.sportkeuring.be. Daar konden ze eerder al nagaan of een sportmedisch onderzoek voor hen nuttig of nodig is, maar nu krijgen ze er ook advies over hoe ze kunnen voorkomen dat intensief sporten eventuele hartschade als gevolg van covid-19 verergert. Intensief sporten is zo hard sporten dat je zweet en niet meer gewoon kunt praten.

Tien dagen rust

Hebben sporters die positief hebben getest op corona geen of milde symptomen, dan mogen ze sowieso gedurende tien dagen niet sporten. Zijn ze daarna volledig klachtenvrij, dan is een hartonderzoek niet nodig en mogen ze weer aan de slag. Maar blijven ze symptomen hebben of krijgen ze tijdens of na het sporten weer klachten, dan is een bezoekje aan de huisarts of sportarts geen overbodige luxe.

Aangezien het risico op een hartspierontsteking met de ernst van covid-19 toeneemt, krijgen sporters met matige tot ernstige symptomen daarbovenop het uitdrukkelijke advies zich na tien dagen rust te laten onderzoeken bij hun huis- of sportarts voor ze opnieuw gaan trainen. Die zal de aard en de ernst van de symptomen onderzoeken, een rust-ecg (hartfilmpje) uitvoeren en een bloedstaal nemen om op zoek te gaan naar troponine, een eiwit dat vrijkomt als de hartspier wordt beschadigd, en naar C-reactief proteïne, een maat voor ontsteking. Indien nodig kan de arts hen doorverwijzen naar een cardioloog voor een echocardiogram. Pas als alle onderzoeken normaal zijn, alle symptomen verdwenen zijn en er na de positieve covid-19-test tien dagen verstreken zijn, mogen sporters hun activiteiten geleidelijk hervatten. En keren de symptomen terug, dan zijn extra onderzoeken nodig.  

Zijn sporters zo ernstig ziek geweest dat ze naar het ziekenhuis moesten – en zeker als ze op intensieve zorg hebben gelegen – dan zijn een MRI-scan van het hart en een doorgedreven longonderzoek noodzakelijk voor ze weer mogen trainen.

Op basis van de gegevens die al bekend zijn over corona en hartspierontsteking, stelde het Forum Sportcardiologie – een samenwerkingsverband tussen cardiologen en sportartsen – een protocol op waarmee sportartsen, cardiologen en huisartsen sporters na corona optimaal kunnen begeleiden.