Verhogen angst en depressie het risico op kankersterfte?

Fel gebukt gaan onder stress en depressie gaat gepaard met een 32% grotere kans op kankersterfte, stellen Britse onderzoekers vast.

Onderzoekers van de Universiteit van Londen namen 16 studies(1) samen, uitgevoerd tussen 1994 en 2008, waarin volwassenen bevraagd werden over angst en depressieve gevoelens aan de hand van een 12-vragensysteem. Afhankelijk van hun antwoorden werden de deelnemers in 4 groepen ingedeeld: van helemaal geen angst noch depressie tot vaak angstig en depressief.

Vervolgens werd gekeken hoeveel mensen na 10 jaar overleden waren aan kanker en meer specifiek aan welk type van kanker. Daarbij werd zoveel mogelijk rekening gehouden met leeftijd, geslacht, lichaamsgewicht, opleidingsniveau, roken en alcoholconsumptie.

Mensen die binnen de eerste 5 jaar van het opvolgonderzoek aan kanker overleden waren, werden uitgesloten, omdat angst en depressie in hun geval een gevolg zouden kunnen geweest zijn van een reeds aanwezige kanker.

De onderzoekers kwamen tot de volgende vaststellingen. In vergelijking met mensen met zeer weinig angst en depressieve gevoelens, hadden diegenen die het hoogst scoorden op angst- en depressievragen 32% meer kans om na 10 jaar opvolging te zijn overleden aan kanker.

Vooral aan darmkanker (1,84 keer meer risico), prostaatkanker (2,42 keer meer risico), pancreaskanker (2,76 keer meer risico), slokdarmkanker (2,59 keer meer risico) en leukemie (3,86 keer meer risico). Men vond geen verband met aan tabak gerelateerde kankers, waaronder longkanker, omdat de factor roken hier veel zwaarder weegt.

De onderzoekers besluiten dat de rol van angst en depressie in het ontstaan van kanker beter moet onderzocht worden, omdat mentale stress misschien het kankerrisico verhoogt.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

De aard van het onderzoek laat niet toe te besluiten dat angst en depressie kanker kunnen veroorzaken. Bovendien werden bij de mensen in dit onderzoek geen diagnosen gesteld, van bijvoorbeeld depressie, maar baseerde men zich op vragenlijsten die altijd subjectief zijn. Het is erg moeilijk om angst en depressieve gevoelens te isoleren van andere risicofactoren. Zo is bijvoorbeeld aangetoond dat wie zich depressief voelt minder gezond eet, meer alcohol drinkt, meer rookt en minder beweegt: allemaal risicofactoren voor kanker.

Ook kan men zich voorstellen dat angstige mensen niet deelnemen aan kankerscreeningprogramma’s, voor darmkanker bijvoorbeeld. Wel is bekend dat chronische stress door ernstige mentale problemen concentraties van bepaalde hormonen en ontstekingsstoffen in het lichaam kunnen wijzigen, wat een rol zou kunnen spelen in het ontstaan van kanker.

Conclusie

Dit onderzoek vindt een verband tussen ernstige mentale stress door angst en depressie en kankersterfte. Of het tweede rechtstreeks volgt uit het eerste is op dit moment zeer moeilijk uit te maken. Van mensen die zich niet goed in hun vel voelen, is bekend dat ze minder gezond eten, minder bewegen en meer alcohol drinken: allemaal factoren die kunnen bijdragen tot kanker. Angstige personen zijn ook minder geneigd om deel te nemen aan kankerscreeningsprogramma’s, voor darmkanker bijvoorbeeld.

Bron

(1) Batty GD, Russ TC, MacBeath M, et al. Psychological distress in relation to site specific cancer mortality: pooling of unpublished data from 16 prospective cohort studies. BMJ. Published online January 25 2017

http://www.nhs.uk/news/2017/01January/Pages/Anxiety-and-depression-linked-to-increased-cancer-death-risk.aspx


Gerelateerde artikels

Power to the patient: hoe kankervaccins ons immuunsysteem bewapenen
Dit is een artikel van: VIB
Eos Bibliotheek

Power to the patient: hoe kankervaccins ons immuunsysteem bewapenen

Wat als we het lichaam van een kankerpatiënt zouden kunnen versterken om zelf kankercellen te bestrijden en de bijkomende schade veroorzaakt door chemo- en radiotherapie te vermijden? Het jonge, zich snel ontwikkelende onderzoeksgebied van immuno-oncologie biedt verschillende veelbelovende routes om dat te realiseren. VIB onderzoekers Prof. Damya Laoui (VUB) en Dr. Lien Van Hoecke (UGent) onderzoeken de kracht van zogenaamde 'kankervaccins' om het immuunsysteem van kankerpatiënten te versterken en hen te helpen hun ziekte te bestrijden.

 De tumor micro-omgeving begrijpen en beïnvloeden
Dit is een artikel van: VIB
Eos Bibliotheek

De tumor micro-omgeving begrijpen en beïnvloeden

Kankeronderzoek beperkte zich lange tijd tot het onderzoeken van de genetische eigenschappen van kankercellen. Maar in de afgelopen decennia werd het geleidelijk aan duidelijk dat de sleutel tot effectievere kankertherapieën zou kunnen liggen in de complexe structuren die deze kankercellen omringen. VIB-wetenschappers hebben jarenlang de micro-omgeving van tumoren onderzocht en daaruit meerdere strategieën ontdekt om tumoren te bestrijden, zoals ze uithongeren, hun suikervoorraad "stelen", en hun vernietiging stimuleren met behulp van immuuntherapie.