Gezondheid

Verhoogt light-frisdrank het risico op een vroegtijdige dood?

Uit een nieuwe studie van de Wereldgezondheidsorganisatie bij 450.000 volwassenen uit tien verschillende landen blijkt dat twee blikjes light-frisdrank per dag drinken het risico op vroegtijdige sterfte verhoogt.

Onder leiding van het agentschap van de Wereldgezondheidsorganisatie dat zich bezighoudt met kankeronderzoek werd een enquête uitgestuurd over eet- en leefgewoonten naar gezonde burgers (zonder kanker, hart- en vaatziekten of diabetes) in tien Europese landen. In totaal vulden 521.330 mensen de vragenlijst in. Gemiddeld 16,5 jaar later werd gecheckt via bevolkingsregisters hoeveel respondenten nog in leven waren. Ongeveer 9 procent of 41.693 personen waren overleden. De onderzoekers zochten in de vragenlijsten wat de drankgewoonten waren van de groep die overleden was en vergeleek ze met de drankgewoonten van de nog in leven zijnde respondenten. Uit die analyse blijkt dat personen die minstens twee glazen frisdrank per dag hadden gedronken, zowel light als gesuikerd, 17 procent meer kans hadden op een vroegtijdige dood in vergelijking met respondenten die minder dan één frisdrank per maand dronken. Opvallend was dat vooral de hoge consumptie van light frisdrank het risico op vroegtijdige sterfte verhoogde. De onderzoekers stellen dat dagelijkse consumptie van minstens twee glazen frisdrank, zowel light als gesuikerd, een mogelijke risicofactor is voor vroegtijdig overlijden.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Uit deze studie kan men geen oorzaak-gevolgrelaties trekken. Dat dagelijkse consumptie van gesuikerde frisdrank het leven kan verkorten, werd al in eerder onderzoek gesuggereerd. De verklaring is dat mensen die dagelijks frisdrank drinken, vaak ook ongezonder eten, dikker zijn en minder bewegen in vergelijking met wie dat niet doet. Wie dagelijks minstens twee light-frisdranken nuttigt, is waarschijnlijk in hetzelfde bedje ziek en heeft vaker ongezonde eet- en leefgewoonten. Een andere verklaring is er niet. De kunstmatige zoetstof aspartaam die wel vaker onder vuur ligt, is veilig en heeft geen impact op het overlijdensrisico. 

"Wie dagelijks minstens twee light-frisdranken nuttigt, heeft vaker ongezonde eet- en leefgewoonten"

Conclusie

Een nieuwe studie toont aan dat mensen die minstens twee glazen light-frisdrank per dag drinken mogelijk eerder overlijden dan wie minder dan één glas per maand drinkt. Dat betekent niet dat light-frisdrank dodelijk is. De meest waarschijnlijke verklaring is dat er meer frisdrank-gebruikers zijn bij de mensen met ongezonde eet- en leefgewoonten.