Vooruitblik 2023 - Een nieuwe celtherapie voor MS?

Neuro-immunoloog Bieke Broux (Universiteit Hasselt) droomt van een nieuwe behandeling tegen multiple sclerose (MS). Of dat lukt, en hoe, is voor haar dé vraag voor 2023.

Welk antwoord kreeg u in 2022?

Bieke Broux: ‘Multiple sclerose (MS) is een auto-immuunziekte waarbij het immuunsysteem weefsel van de hersenen beschadigt. Hierdoor ontstaan er symptomen zoals gezichtsverlies en verlammingsverschijnselen. Een bepaald type protectieve immuuncel, de regulatoire T-cel, heeft veel potentieel als mogelijke therapie, aangezien deze cel de ontregelde immuunrespons kan onderdrukken en zelfs beschadigd hersenweefsel kan herstellen. Hiervoor moet de cel wel de hersenen binnendringen, over de ‘bloed-hersenbarrière’. Daar wringt het schoentje: doctoraatsonderzoekster Paulien Baeten ontdekte dat de regulatoire T-cel haar goede eigenschappen verliest wanneer ze in de hersenen binnendringt. Meer nog, de regulatoire T-cellen lijken zelf mee te doen met het ontregelde immuunsysteem. Gelukkig ontdekte Paulien ook een aantal mogelijkheden die het protectieve karakter van regulatoire T-cellen kunnen stabiliseren.’

De vraag voor 2023: Een nieuwe celtherapie?

‘Paulien Baeten zal deze resultaten gebruiken om te trachten een nieuwe celtherapie te ontwikkelen. Door de regulatoire T-cellen genetisch te modificeren, hopen we dat ze stabiel blijven in het lichaam van personen met MS, ook na het binnendringen in de hersenen.’